Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine Göre Ergonomi Nedir

Ergonomi Nedir: Çalışanlar için en büyük risklerden biri meslek hastalığıdır. Meslek hastalığının temelinde yatan tehlike kaynağı ise tekrarlı hareketlerdir. Yapılan işin özelliğine, iş yerinin özelliklerine ve çalışanın özelliklerine göre tekrarlı işler belirli bir süre sonunda kişiler üzerinde bazı etkiler yaratmaktadır. Ergonomi tüm bu süreçleri ele alan, işin çalışana göre dizayn edilmesidir. Diğer bir tanımı ise işin çalışma süresince çalışana hasar bırakmaması üzerine planlama yapılmasıdır. 

Ergonomi Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde ergonominin sadece elle taşıma yapılan işlerde kişisel bazlı gerekli olduğu düşünülmektedir. Ergonomi sadece fiziksel olarak tasarlanan bir plan değildir. Birçok ergonomi çeşidi vardır.

  1. Fiziksel Ergonomi: Kişisel bazlı yaklaşımlarla çalışanın işin etkilerinden korunması şeklinde tanımlanabilir.
  2. Kavramsal Ergonomi: İnsan ve Organizasyonun düşünme sistemi hakkında yapılacak değişiklikleri ifade eder.
  3. Organizasyonel Ergonomi: İşletme veya Kurumun; düşünme şekli, hedefleri, politikaları ve prosedürlerine yapılan değişikliklerle gelen uygulamalara verilen addır.

Fiziksel Ergonomi Nedir

Ham madde, Ürün, Mamül, İş Ekipmanı, Ofis Malzemeleri yüzlerce farklı malzeme iş yerlerinde taşınmaktadır. İşin yürütümünde taşınması gereken bu malzemelerin çalışanlara en az etkiyi bırakacak şekilde tasarlanması fiziksel ergonominin gerekliliğidir. Sadece meslek hastalığı açısından düşünmemek gerekir. İş kazalarının sebeplerinin arasında  yanlış taşıma, kaldırma şekilleri olduğunu biliyoruz.

Kavramsal Ergonomi Nedir

İşletmenin (Organizasyon) ve çalışanın düşünme yapısının iyileştirilmesi ve ergonominin ölçülebilir değerler ile 

Çalışanlar için İş Güvenliği Sertifikası

Çalışanlar İçin İş Güvenliği Sertifikası

2012 yılında hayatımıza giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 2013 yılında kabul edilen Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği tüm personelin iş güvenliği eğitimi alması zorunludur. Sektör ve çalışan sayısı fark etmeksizin herhangi bir yerde sigortalı çalışan tüm personelin iş güvenliği eğitimi alarak iş güvenliği sertifikası alması zorunlu hale gelmiştir. İş yerleri 6331 sayılı yasa gereği tüm çalışanlarına iş güvenliği eğitimi aldırmak ve bu eğitimi belgelendirmek zorundadır. İş Güvenliği Eğitim sertifikaları iş yerlerinin tehlike sınıfına göre tazeleme eğitimleri ile belli periyotlarda yenilenmelidir. İstanbul EYS OSGB olarak; İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimizin verdiği tüm ilk eğitimleri ve tazeleme eğitimlerini yasaya uygun şekilde belgelendiriyoruz. Tüm çalışanlarınızın iş güvenliği sertifikasını almasında çözüm ortağınız olarak görev alıyoruz.

İş Güvenliği Sertifikası EYS OSGB'den Sağlanır.
                     İş Güvenliği sertifikası

İş yerlerinin tüm çalışanlarına iş güvenliği eğitimi aldırarak bu eğitimi belgelendirmesi zorunludur.

Çalışanların İş Güvenliği Sertifikası Nereden Alınır?

İstanbul EYS OSGB olarak çalışanlarınızın işe giriş İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini ve yıllık planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini vererek İş Güvenliği Sertifikası almasında çözüm ortağınız olarak çalışıyoruz.

İSG Sertifikası; OSGB’lerden ve işyerine hizmet veren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinden alınabilir.

Çalışanların İş Güvenliği Sertifikasını kimler verebilir?

İş güvenliği sertifikası; iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerinin verdiği eğitimler sonunda sınav yapılır. Son test sonucu bu eğitimi belgelendirmek adına iş yerlerine sunulur. Bu eğitimleri iş yerlerinin hizmet aldığı OSGB çalışanları, iş yerine bağlı isgi uzmanları, işyeri hekimleri ve gerekli kıstasları sağladığı takdirde iş yeri sahipleri verebilir. İş yeri sahipleri iş yerleri ve çalışan sayıları belli kriterlere uyuyorsa ve iş güvenliği uzmanı değilse ilgili bakanlıktan bir eğitim alarak çalışanlarına eğitim verebilir ve bu eğitimler için sertifika düzenler.

İSG Sertifikası Neden Zorunludur?

Tüm iş yeri çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını hedefleyerek 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kabul edilmiştir. Kanuna bağlı olarak 2013 yılında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edilmiştir.  İlgili kanun ve yönetmelikler gereği tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alarak sertifikalandırılması zorunlu hale gelmiştir. İlgili yasa ve yönetmelikler gereği az tehlikeli sınıfta iş yerleri için 3 yılda 8 saatlik eğitim,Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 2 yılda 12 saatlik eğitim ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 1 yılda 16 saatlik eğitimler planlanır.

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Alın..

İş Güvenliği Sertifikası ne zaman yenilenir?

İş Güvenliği Sertifikaları iş yerlerinin tehlike sınıfına göre belirli periyotlarda yenilenir.

  • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerine 3 yılda 1
  • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 2 yılda 1
  • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 1 yılda 1 eğitimler yenilenir.

İŞİNİZ NE OLURSA OLSUN ÖNCELİĞİNİZ GÜVENLİK OLSUN..

İş Güvenliği Uzmanı

iş güvenliği uzmanı - isg uzmanı

Çalışma hayatının merkezinde ”İnsan” yer alır. Sanayi Devrimi ve Gelişen Teknoloji ile bu durumun değişeceği düşünülse de insan faktörü olmazsa olmaz. Profesyonel çalışma hayatı da birçok iş kolundan oluşur. İş Kollarının tamamında bulunan risk etmenleri işe en önemli katkıyı veren insan hayatını ve verimliliğini etkilemektedir. Tüm bu risklerin ortaya koyulabilmesi, doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve risk faktörlerine karşı alınabilecek tedbir önerilerini birilerinin ortaya çıkarması gerekmektedir. Tüm bu işleri yapabilecek yeterlilikte olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetki almış kişilere İş Güvenliği Uzmanı adı verilmektedir.

Dünyanın önde gelen ekonomileri için daha önceleri ortaya çıksa da 2012 yılı itibariyle ”İş Güvenliği Uzmanı” mesleği bize yabancı değil. Ülkemizde 2012 öncesi bu konuları çeşitli iş kollarında, İSG hakkında bilgi sahibi kişiler yönetmekteydi. Ancak artık İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Bakanlığın takibinde olan bir konu.

İş Güvenliği Uzmanı Nitelikleri Nelerdir - Neler Yapar

İş Güvenliği Uzmanı, olabilmenin belirli nitelikleri mevcut. Bunların ilki Bakanlıktan isg uzmanı belgesini alabilmek adına, Mühendislik veya Mimarlık fakültesinden, Kimya- Biyoloji- Fizik bölümlerinden veya iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden birinden mezun olmak. Ardından bakanlığın yetkilendirdiği eğitim birimlerinden örgün eğitimlerin alınıp, ÖSYM’nin açtığı sınavlardan başarılı olmanız gerekmektedir. İş Güvenliği Uzmanı Belgesini aldınız. Artık bu işi yapabilmenin niteliklerine de sahip olmanız gerekiyor. İş Güvenliği Uzmanı, çok iyi bir iletişimci olması gerekiyor. Gerek işveren ile gerekse çalışanlar ile doğru iletişimi kuramazsanız çalışmalarınız verimli ve etkin olamaz. İşimizin yarısı da güçlü bir gözlem yeteneğine sahip olmaktır. Uzmanın; Çalışma ortamını inceleyerek, benzer örneklerden yola çıkıp gerekli tedbirleri aldırması gerekmektedir. Bu süreçlerin yanında etkin bir şekilde ilgili yönetmelikleri bilerek anlık yol gösterebilmeliyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Alın.

iş güvenliği uzmanı - isg uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı İş yerinde Ne Yapar

İş Güvenliği Uzmanı, iş yerinde belirli isg faaliyetlerini sunar ve takibini sağlar. Bu konuyu açmak gerekirse; iş yerinde bir isg sistemi kurmak istiyorsunuz önce ne yapmalısınız. İlk faaliyetiniz, atamalar olmalıdır. Yani İşveren vekili kim, çalışan temsilcisi seçimi yapılmış mı, destek elemanı kimler olmalı, bu soruları bulmalısınız. Bu kişilerin atamaları sadece sözde değil, yazılı olarak tebliğ edilmiş şekilde belirlenmelidir. Risk değerlendirme ekibi ve acil durum ekiplerini de böylece ortaya çıkarmış olursunuz. Yıllık eğitim ve çalışma planı oluşturarak nasıl ilerleyeceğinizi belirleyin. Bir sonraki adımınız çalışanların isg eğitimlerini durumlarını sorgulamak olsun. Çünkü, birçok iş yerinde çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin bulunmaması, işin yürütümünde ortaya çıkabilecek risk etmenleri konusunda çalışanlarınızın bilinçsiz olması anlamına gelir. Tehlikeleri belirleyip risk değerlendirmesi ve acil durum planının oluşturulması ile ilerleyebilirsiniz. Çalışma sistemleri ile ilgili prosedür ve talimatlar oluşturarak işverenin onayına sunun. Özel risk içeren ekipmanların listesini hazırlayın ve periyodik kontrol listesini belirleyin. Enerji ile yapılan çalışmalar ile ilgili ölçüm ve kontrollerin yapıldığından emin olun. Eğer iş yerinde çalışan sayısı 50’nin üzerinde ise isg kurul toplantılarını oluşturun. Tehlikeli kimyasallar ile yapılan çalışmalarda güvenlik bilgi formlarını oluşturup, çalışanlara anlatın. Risk değerlendirme ekibi, acil durum ekipleri ve kurul ekiplerinin eğitimlerini planlayın.

Uzmanın En Öncelikli Görevi Nedir

İSG Uzmanı; İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca bazı görev ve sorumlulukları vardır. Bunların en önemlisi; Rehberliktir. İş Güvenliği Uzmanı belirlediği tehlikeli durumları, risk ve tedbirleri İşverene tebliğ etmek zorundadır. Gerek işveren karşı olan sorumluluğu gerekse çalışanların güvenliği için tespit ettiği durumu, yazılı olarak işverene sunar. Bunu 3 farklı şekilde yapabilir. Tespit Öneri Defterine yazar, imzalar ve işverene sunabilir. Boş bir A4 kağıdına tutanak olarak hazırlayıp işverenin onayına sunar. Şirket olarak e-mail kullanımı varsa (şirket olmasına dikkat çekiyoruz) kişiye e-mail atarak bilgi verir. Şirket maili olması yazarın görüşüdür.