Mobil Sağlık Aracı ve Sağlık Taraması Hizmeti

Mobil Sağlık Aracı Nedir, Kimler Bu Hizmeti Verebilir, Hangi Sağlık Tetkiki Yapılmalıdır

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu uyarınca çalışanlar işe girişlerde sağlık raporu almalıdır. Alınan işe giriş sağlık raporlarının, işyeri tehlike sınıflarına göre geçerlilikleri vardır. Çok tehlikeli sınıfta yılda bir, tehlikeli sınıfta 3 yılda bir, az tehlikeli sınıfta 5 yılda birdir. Özel politika gerektiren çalışanlar, çocuk ve genç işçiler ve gebe çalışanlar için bu gözetim süresi en geç 6 ayda birdir. Sağlık raporlarının süresi dolduğu zaman işyeri hekimi, sağlık raporlarını yenileyebilmek adına işverenden bazı tetkikler talep etmektedir. Bu tetkikleri yaptırmak adına çalışanları tek tek sağlık merkezlerine göndermek yerine, mobil sağlık aracı ile işiniz yavaşlamadan tetkikleri yaptırabilirsiniz.

Mobil Sağlık Aracı Hizmetini kimler Sağlayabilir

Mobil Sağlık Aracı ile tetkikleri yaptırmak için yetkili kurumlar; ortak sağlık güvenlik birimleridir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığınca yetkilendirilmiş İş Sağlığı Güvenliği Firmalarıdır. Mobil Sağlık Aracı ile hizmet sunabilmek adına tam yetki ile sadece osgb’ler verebilmektedir. Araçlar, Sağlık Bakanlığının yayınladığı Gezici Sağlık Araçları ve Mobil Üniteler Hakkında Genelgede belirlenen şartları taşıyarak onaylanır.

Mobil Sağlık Aracı ile Hizmet Sunan Firmalar

Sağlık taramaları ile çalışanlarınızın mevcut sağlık gözetimi borcunuzu yerine getirirsiniz. Bu hizmeti her osgb firması yerine getiremez. Sağlık Aracı bulunan ve işletmeye hizmete hazır bulunan firmaların listesi herhangi bir Bakanlık Sayfasında yayımlanmamaktadır.

Mobil Sağlık Aracı ile Kaç Adet Sağlık Tetkiki Yapılmaktadır

Sağlık taramaları birçok farklı sayıda olabilir. Sağlık Tetkiklerinin ne olduğunu İşyeri Hekiminizin belirlemesinde fayda vardır. Nitekim işletmelerin sağlık gözetiminden sorumlu sadece yetkili işyeri hekimidir. Sağlık tetkikleri genel olarak ülkemizde 6-7 çeşit olarak bilinmektedir. Ancak iş yerlerinde yapılan tetkik sayısı 30 civarındadır.

Sağlık Tetkikleri Nelerdir

Sağlık Tetkikleri ve Tetkik sonucu nelere ulaşılmak istenmesiyle ilgili bilgiler şöyledir.

 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT): Solunum güçlüğü veya akciğerlerin mevcut durumları ile ilgili bilgiler sunmaktadır. (Spirometri)
 • Odyo Testi (İşitme): Kişilerin duyma yetisi ile ilgili bulgular değerlendirilir. (Odyometri)
 • Akciğer Grafisi: Dijital röntgen olarak da adlandırılan bu tetkik kişilerin akciğerlerinin durumları hakkında bilgi verir.
 •  EKG: Kişinin kalp ritminin veya kalp kasının sinirsel iletiminin ölçümüdür.
 •  Göz Testi: Kişinin görme yetisinin ölçümü, görme bozukluk ve kayıplarının tespit edilmesi, Göz kusurlarının bulunması işlemidir.
 •  Hemogram: Kanda bulunan beyaz ve kırmızı hücrelerinin sayısının tespitidir. Birçok hastalığa dair bilgi verir.
 •  Hepatit Testleri: Anti HBS Ag – Anti HBS Ab – Anti HBC Ab ile hepatit antijen ve antikorları hesaplanarak hepatit ile ilgili veriler elde edilir.
 •  Portör Tetkikleri: Bulaşıcı hastalık tespitlerinde veri sağlar.
 •  Tam idrar (TIT): Böbrek hastalıkları ve idrar yolu hastalıklarının tespitinde veri sağlar.
 • Üre-Kreatinin: Böbreklerin durumları hakkında bilgi sağlar.
 •  Alt-Ast: Kimyasal ile çalışma yapanların karaciğer enzimlerinin durumlarını ölçerek bizlere bilgiler verir.
 • Kanda Kurşun/Toluen v.b: Kimyasal zehirlenmeler hakkında bizlere veri sağlar.
 • Serolojik tetkikler: Beyin fonksiyonları hakkında veri sağlar.
 • Boğaz-Burun-Ortam Kültürü: Bulaşıcı hastalıkların tespitinde veri sağlar.
 • Sedimantasyon: Vücuttaki iltihap oranı hakkında bilgi sunan bir çökeltme testidir.
 •  Açlık/Tokluk Kan Şekeri: Kişinin diyabet teşhisi ve ihtimalleri üzerine bizlere veriler sunar.
 •  Kan Grubu Kartı: Kişinin hangi grup kan taşıdığını öğrenmemizi sağlar.
 •  Pnömokonyoz okuyucu: Kişilerin akciğer fonksiyonlarının, pronömokonyoz hastalığının durumu hakkında bilgiler sunar.
EYS Osgb Sağlık Aracı Hakkında Bilgiler

EYS OSGB bünyesinde bulunan sağlık araçları ile tüm tetkiklerinizi yaptırarak, en geç 3 iş günü içinde tetkik sonuçları iş yerinize ulaştırılır. Sadece İstanbul değil tüm Türkiye’ye hizmet sunan araçlarımız ile ilgili bizimle iletişime geçin.