OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)

İş Sağlığı ve Güvenliği'nin öncü firması EYS OSGB ile tanışın.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerimiz ile Kurumların İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini yönetiyoruz. 200 den fazla büyük işletme EYS ile çalışıyor.

OSGB Nedir?

OSGB, “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” demektir. Bu birimler, işyerlerinde çalışanların daha güvenilir bir ortamda çalışmasını sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetleri sunmaktadır. Kısacası, işyerlerinde sağlanması gereken İSG şartlarını sunan firmalardır. OSGB aynı zamanda çalışanların haklarını korumak amacıyla kurulan birimlerdir. Kamu kuruluşları da dahil olmak üzere, sanayi bölgeleri ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyette bulunan firmalara İSG hizmetleri sunan şirketlerdir. OSGB’nin amacı, işyerlerinde çalışan kişilerin sağlık ve güvenliğini dikkate almak ve mesleki hastalıkların önüne geçebilmektir. OSGB’ler yalnızca kişilerin sağlığı korumak değil, aynı zamanda işveren ve işçilerin hukuki haklarını da anlatmayı amaçlamak, iş kazaları veya ramak kala olaylar ile ilgili istatistikler çıkartmayı da amaçlamaktadır.

OSGB Hizmeti Nedir?

OSGB hizmeti, iş sağlığı güvenliği konularında yetkilendirilmiş işletmelerin sunduğu hizmet biçimidir. Kurulumu ve çalışanları itibariyle iş yerlerinde var olan risklerle mücadelenin yanı sıra, iyileştirme çalışmaları yapmak OSGB firmalarının görevidir.

OSGB, işyerinde sağlık taramaları, risk analizleri, acil durum eylem planları, saha gözlem raporları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının incelenmesi ve kayıt altına alınması, kalite standartlarına uyum süreçlerinde destek, iş sağlığı ve güvenliği dokümantasyonları hazırlama, eğitimler ve istatistiksel veri takibi hizmetleri sunmaktadır.

İşletmeniz EYS ile Güvende.

Hizmetlerimiz

İSO 45001 süreçlerine uyumlu Hizmet Kalitesi, Deneyimli Ekibi ile EYS OSGB İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ bölgesinde hizmet sunmaktadır.

İşyeri Hekimi Hizmeti

Çalışan sağlığında öncü olan İşyeri Hekimi Hizmetini EYS'den alın.

İş Güvenliği Uzmanı

İşyerinizin tüm risk konularında rehberiniz İş Güvenliği Uzmanı EYS Osgb bünyesinde.

Diğer Sağlık Personeli

İşyeri Hemşiresi ya da diğer bir adıyla Diğer Sağlık Personeli Revir hizmetlerinde yardımcınız.

Gezici Sağlık Aracı (Mobil)

Çalışanlarınızın Sağlık Muayenesinin yenilenme tarihi mi geldi. İşiniz bölünmeden Gezici sağlık aracımız ile Taramalar 3 gün içinde elinizde.

İlkyardım Eğitimi

EYS Osgb, OED'li ilkyardım eğitimlerinde yanınızda. İster 1 günü uzaktan 1 günü örgün, isterseniz 2 günü de örgün olarak eğitimlerinizi planlayalım.

Temel İSG Eğitimi

Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler sırasıyla 8, 12, 16 saatlik İSG Eğitimi EYS Ekibinden.

Hijyen Eğitimi

Gıda işletmeleri ve depoları, catreing şirketleri için Hijyen Eğitimleri EYS Osgb ile yanınızda

Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı

Yılda bir kez tekrarlamanız gereken ADEP Ekip eğitimleri ister uzaktan ister örgün olarak yapılarak tatbikatlarınız yapılır.

OSGB Hizmeti Almak Zorunlu mudur?

Evet. Kamu ve özel sektör dahil olmak üzere en az 2 çalışan bulunan tüm işyerlerinde tehlike sınıfına bakılmaksızın bu hizmeti almak zorunludur.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile Nasıl Çalışılır?

OSGB’ler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri’ni sağladıkları tüm iş yerleri için İSG Katip üzerinden görevlendirme yapmak zorundadır. Görevlendirme yapılan İSG profesyoneli en az görevlendirildiği süre boyunca hizmet vermek zorundadır.

OSGB ile Hizmet Sözleşmesi Yapmak Zorunlu mudur?

OSGB’ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri), Bakanlıkça yetkilendirilmiş olmalarına rağmen, aynı zamanda hizmet sunan işletmelerdir. Bu nedenle, hizmet verdikleri kurumlarla aralarında bir Hizmet Sözleşmesi bulundurması zorunludur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde sıfır kaza politikanızı oluşturalım.

İşletmelerin gizli kahramanları olan Çalışanlarınızı güvenceye alın. Sıfır kaza politikasını benimseyen işletmelerde İş kazası maliyetleri % 70 oranında düşmektedir. EYS OSGB ile Planlayın ve Mevzuata Uyun.

Sayılarla EYS

Aytemiz EYS OSGB ile çalışmaktadır.

KURUMSAL

NEDEN EYS OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Detayları ISO 45001 düzeyinde

İş etiği yüksek, kalıcı çözümler sunabilen bir OSGB ile çalışmak kurumsallığınızı korur.

Deneyimlerimizinden faydalanın

Yaratıcı Çözümlere Sahibiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Tamamını Sunabilen bir Firma

Hızla değişen iş dünyasının güvenli ortam yaratıcısı EYS.

Daha güçlü sonuçlar elde etmek için İş Sağlığı ve Güvenliği'nin geleceğini şekillendiriyoruz. Ülkemiz mevzuatı ve Uluslararası standartlar kapsamında İSG Hizmetleri için bize ulaşın.

Sizler işinizi geliştirirken EYS OSGB çalışanlarınızı ve işletmenizi korumak için güvenlik duvarı oluşturur.

STRATEJİK İSG YÖNETİMİ
90%
ETKİN İLETİŞİM YOLLARI
80%
İSG GÜVENLİK DUVARI
50%
EYS İş sağlığı ve güvenliği ile hizmetler

OSGB Firmalarının Görevleri Nelerdir?

 • İş güvenliği uzmanı hizmeti ile işyerinin çalışma ortamlarının kontrolü ve iyileştirilmesi,
 • İşyeri hekimi hizmeti ile işyerinin Sağlık Gözetimi ve kontrolünün sağlanması,
 • Diğer sağlık personeli ile işyeri sağlık çalışmalarında, işyeri hekimine destek sağlamak,
 • Mesleki Eğitimlerin Takipleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışması eğitime dayalı kişilerin kontrolü,
 • İlkyardım, Tahliye ve Acil Durum konularında çalışanların eğitilmesini sağlamak,
 • Risk Değerlendirmesi ve Analizi süreçlerinde işyeri risk değerlendirme ekibindeki görevlerini yerine getirmek,
 • İş Sağlığı Güvenliği Kurulu’nda gerekli görevleri yerine getirerek kurul üyelerinin gerekli eğitimlerini sağlamak,
 • Acil Durum Tatbikatları ve Yangınla Mücadele konularında işyerine destek vermek,
 • Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin, İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerince verilmesini sağlamak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanı gibi çalışanlara özel eğitimler sunmak,
 • Özel politika gerektiren; engelliler, gebeler, çocuk ve genç işçiler gibi çalışanları özel olarak takip etmek ve eğitimlerini onlara özel hazırlamak,
 • Ortam ölçümlerini sunmak veya dış kaynaklı firma ile iletişimi sağlayarak gerekli ölçümleri belirlemek,
 • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi’nin Tespit Öneri Defterinin doldurmasının ardından bir nüshasını arşivlerinde saklamak,
 • Çalışma ortamı ve sağlık gözetiminde bulunan ve gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlarının saklanmasını sağlamak,
 • İşyeri Çalışma Talimatlarını belirlemek ve çalışanlara sunulmasını sağlamak,
 • İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini planlamak veya bünyesinde yetkili çalışan varsa yaptırmak,
 • Sağlık Taramaları ve kontrollerinin periyotlarını takip etmek ve yapılmasını sağlamak,
 • Bağışıklama çalışmalarında işyerine destek olmak,
 • Hijyen denetimlerini sağlayarak işyeri tertip ve düzeni konularında yardımcı olmak,
 • Çalışma ortamında bulunan riskleri analiz ettikten sonra çözüm önerileri sunmak,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik risk etmenleri konusunda çalışmalar yaparak gerekli eğitim ve çalışmaları koordine etmek,
 • Kişisel koruyucu donanımlar hakkında işvereni yönlendirmek ve kkd kontrollerini sağlamak,
 • Düzeltici önleyici faaliyetler ile işyerini sürekli iyileştirmek,
 • Hizmetlerinin tamamında “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” ve mevzuatın işaret ettiği standartlara yönelik iyileştirmelerde bulunmaktır.

İSG & OSGB Hizmet Bölgelerimiz

Firmamızın merkezi İstanbul‘da bulunmaktadır ve bu stratejik konumumuz doğrultusunda, Tekirdağ ve Kocaeli illerine OSGB hizmeti sunabiliyoruz. İstanbul’daki köklü faaliyetlerimize ek olarak, Tekirdağ ve Kocaeli bölgelerindeki işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyoruz. Bu iki komşu ildeki işletmeler için eksiksiz, kaliteli ve güvenilir bir hizmet sağlama taahhüdünde bulunmaktayız. Bu üç ilde iş sağlığı ve güvenliği konularında destek, eğitim ve danışmanlık ihtiyacı duyan tüm işletmelerle çalışmaktan mutluluk duyarız.

OSGB Firmaları Türkiye'nin Tamamına Hizmet Verebilir Mi?

OSGB’ler, yetkilendirildikleri il ve o ile komşu olan illere hizmet verebilirler. Örneğin İstanbul'da bulunan bir OSGB firması, yalnızca Kocaeli ve Tekirdağ illerinde faaliyet gösterebilir. Diğer illerde hizmet sunabilmek için şube açma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, yol projeleri için bir istisna söz konusudur. Eğer projenin bir bölümü OSGB'nin hizmet vermeye yetkili olduğu bir ilde gerçekleşiyorsa, bu OSGB tüm projeye hizmet sunabilir.