İşyeri Hekimi
ÇALIŞANLARINIZIN SAĞLIĞI EYS İÇİN ÖNEMLİ

İşyeri Hekimi Hizmeti

İşyeri hekimi, işletmelerde, sağlık gözetimi sağlayarak çalışanların meslek hastalıklarından ve diğer sağlık kayıplarını önler.

İşyeri hekimi nedir?

İşyeri hekimi, işyerindeki çalışanların sağlık durumlarını gözlemleyen ve tespit eden, OSGB fimasına bağlı olarak veya kurum bünyesinde tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görev yapan, İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu üyesidir.

İşyeri hekimi ne yapar? Görevleri nelerdir?

İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanı ile ortak çalışarak, çalışanlara fiziksel ve ruhsal olarak tıbbi destek vermektedir.İşyeri hekimi, çalışanların sağlık muayenelerini kontrol eder, iş kazaları ve meslek hastalıklarını inceler, risk değerlendirmesi grubunun içerisinde yer alır ve sağlık eğitimleri verir. Ayrıca çalışma ortamının denetimi ve takibini yapma gibi görevleri vardır.

Kimler işyeri hekimi olabilir?

İşyeri hekimi olabilmek için tıp doktoru olma şartı vardır. Tıp doktoru, işyeri hekimi olabilmesi için uzmanlık eğitimi almalıdır.

İşyeri hekimi bulundurma zorunluluğu

İşyeri hekimi bulundurma zorunluluğu en az 50 işçi için gereklidir.Az tehlikeli sınıfta 2000 ve daha fazla çalışanı olan, tehlikeli sınıfta 1000 ve daha fazla çalışanı olan, çok tehlikeli sınıfta ise 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde tam süreli en az 1 işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

İşyeri hekimi bulundurmama cezası nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘na göre, işyeri hekimi bulundurmayan işyerlerine idari para cezası, işyeri faaliyetlerinin durdurulması veya yeniden yapılandırma düzenlemesi istenebilir. Verilen cezaların miktarı veya süresi çalışan sayısına, ihlal derecesine ve başka etkenlere bağlıdır.

İşyeri hekimi çalışma süreleri

İşyeri hekimi, 6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, aylık olarak çok tehlikeli işyerlerinde çalışan başına en az 15 dakika, tehlikeli işyerlerinde çalışan başına en az 10 dakika, az tehlikeli işyerlerinde ise çalışan başına en az 5 dakika olarak belirlenmiştir.

Aile hekimi işyeri hekimi olabilir mi?

Evet, aile hekimi “işyeri Hekimi Sertifikası” aldıktan sonra işyeri hekimi olarak görev yapabilir. Ancak bu görevler bazı yasal düzenlemelere tabidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi olmayan aile hekimleri, işyerinin izni dahilinde aylık 30 saati geçmemek şartıyla işyeri hekimliği yapabilir.

İşyeri hekimi ilaç yazabilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işyeri hekimlerine işyerinde sigortalı çalışanlar için ilaç yazabilme yetkisi verilmiştir.

İşyeri hekimi nasıl olunur? Şartları nelerdir?

İşyeri hekimi olunabilmesi için ilk olarak tıp fakültesinden mezun olma şartı aranmaktadır. Sonrasında işyeri hekimliği uzmanlık kursuna kayıt olunarak, teorik ve pratik eğitim alınmaktadır. Kurs bittikten sonra ÖSYM tarafından düzenlenen İşyeri Hekimliği Sınavı‘ndan en az 70 puan alınması gereklidir. Aynı zamanda İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, en az 5 yıl hizmet vermiş hekimler ve iş müfettişleri de işyeri hekimi olabilir.

İşyeri hekimi hijyen eğitim verebilir mi?

Hayır, Hijyen eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü‘ne bağlı özel veya kamu öğretim kurumları tarafından verilmektedir.

İşyeri hekimi reçete yazabilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işyeri hekimlerine, işyerinde sigortalı çalışanlar için, reçete yazabilme yetkisi verilmiştir.

İşyeri hekimi rapor verebilir mi?

İşyerinde sigortalı çalışan kişiler, hastalandıkları durumlarda işyeri hekimine başvurabilirler. İşyeri hekimi, işçiyi muayene ettikten sonra istirahat etmesine karar verirse en fazla 2 gün rapor verebilmektedir.

İşyeri hekimi odasında bulunması gerekenler nelerdir?

 • Steteskop
 • Tansiyon aleti
 • Otoskop
 • Oftalmoskop
 • Termometre
 • Işık kaynağı
 • Küçük cerrahi seti
 • Paravan, perde vb.
 • Muayene masası
 • Refleks çekici
 • Tartı aleti
 • Boy ölçer
 • Dil basakcağı
 • Pansuman seti
 • Enjektör
 • Gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri
 • Keskin atık kabı
 • Manometreli oksijen tüpü
 • Seyyar lamba
 • Buzdolabı
 • İlaç ve malzeme dolabı
 • EKG cihazı
 • Negatoskop
 • Tekerlekli sandalye
15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilaçlar, aşılar ve antiserumlar bulundurulması gereklidir. Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, en baştan refleks çekiciye kadar (dahil) ayrı ayrı bulundurulması gerekmektedir.

İşyeri hekimleri hangi sendikaya bağlıdır?

İşyeri hekimlerinin herhangi bir sendikaya bağlı kalınacağı zorunlu tutulmamıştır. Fakat isteyen işyeri hekimleri, Birlik Sendikası‘na katılabilirler.

İşyeri hekimi İngilizcesi nedir?

İşyeri hekimi’nin İngilizcesi “Occupational Medicine”dir.

İşyeri hekimi bulundurulması zorunluluğu 50’den fazla çalışan bulunan işyerlerinde kalktı mı?

Hayır, zorunluluk devam etmektedir. Hatta T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın yaptığı çalışmalara bakıldığında, 50’den az çalışan bulunan işyerlerinde de zorunluluk gelebilmesi söz konusudur.

İşyeri hekimi protokol defteri tutması zorunlu mu?

Evet. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 72.maddesi gereğince, işyeri hekimlerinin protokol defteri tutmaları zorunlu kılınmıştır.