İŞYERİ HEKİMİ NE İŞ YAPAR

İşyeri Hekimi Hizmeti alma zorunluluğu bulunan iş yerlerine sunulan bir hizmet tipidir. Uzman çalıştırma zorunluluğu, tehlikeli sınıftaki iş yerleri, çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri ve 50 kişiden fazla çalışan istihdam eden az tehlikeli sınıftaki iş yerleri için geçerlidir. Hangi Tehlike Sınıfına Tabii olduğunuzu öğrenmek için aşağıdaki butona tıklayın ve Nace kodu excel dosyasını indirin. Vergi levhasında yazan 11.22.33 gibi 2’şerli 6 rakamdan oluşan sayı ile arama yapın. Tehlike sınıfınızı öğrenin.

İşyeri Hekimi, İş Sağlığı Güvenliği Hizmetlerinin ”Sağlık İşlemlerini” yerine getiren profesyonellerdir. Görev ve Sorumlulukları yönetmelikler ile sabit olan İşyeri Hekiminin İSG çalışmaları hakkında bilgi verelim.

İşyeri Hekimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İşyeri Hekimi Kimdir?

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu uyarınca iş yerlerine İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri Hekimi; tıp fakültesinden mezun ve uzmanlık aranmadan ilgili eğitim kurumundan eğitimlerini tamamlamış ve ÖSYM’nin İşyeri Hekimliği Sınavından başarılı olmuş profesyonellerdir. Sınavda başarılı olanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İş Sağlığı Güvenliği Müdürlüğünce Sertifikalandırılır. İş yerlerine sunduğu hizmetlerin içeriği İşyeri Hekimlerinin görev, sorumluluk ve yetkileri Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.

İşyeri Hekimi Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?​

İşyeri Hekimi; İş yerlerini ve çalışanlarını, kronik veya akut risklere karşı koruyucu sağlık hizmetleri sunmakla görevlidir. Bu konuyu açmak gerekirse iş yerinde var olan kimyasal, biyolojik, fiziksel ve ergonomik risklere karşı çalışanları koruyucu tedbirler üzerine çalışırlar.

İşyeri Hekiminin Genel Görevleri Şöyledir;

 • Çalışanların İşe Giriş ve Periyodik Muayeneleri yaparak sağlık raporunu düzenlemek ve raporları iş yerinde muhafaza etmek
 •  Periyodik Sağlık Muayeneleri ile gerekliyse sağlık taramalarını belirleyerek Çalışanların Sağlık Gözetimini Sağlamak
 • İş yerinde yapılacak sağlık taramaları hakkında işverene önerilerde bulunmak
 • İş yeri Sağlık Güvenlik Birimi ve Kurul Faaliyetlerinde İş Sağlığı Konularında Rehberlik Yapmak
 • Risk Değerlendirme Ekibine İş Sağlığı Konularında Önerilerde Bulunmak
 • Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolünde Fikirler Üreterek gerekliyse bağışıklama önerileri sunmak
 •  İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını Önleme Çalışmalarına Katılarak Öneriler Sunmak
 •  İş yerinde Kronik hastalığı bulunan, meslek hastalığı ön tanısı konulan, özel politika gerektiren çalışanlar, madde bağımlıları ve birden çok iş kazası geçirmiş çalışanların uygun işlere yerleştirilmeleri için gerekli muayeneleri yaparak raporlar tutmak
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe  devamsızlık durumlarının iş yerindeki çalışma ortamından kaynaklanıp kaynaklanmadığını bulmak
 • Sağlık nedeniyle işten uzaklaşan çalışanların işe dönüşlerinde sağlık muayenelerini yapmak ve eski görevlerini yapmada sakınca gördüyse uygun bir işte çalıştırılması için işverene önerilerde bulunmak
 •  Sağlık gözetimi çalışmalarını kayıt altına alarak İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte düzeltici önleyici faaliyetler düzenlemek
 • Yıllık Çalışma, Eğitim ve Değerlendirme Planlarını İş güvenliği Uzmanı ile Birlikte İşverene sunmak
 • İş Sağlığı ve Hijyen konularında Eğitimler Düzenleyerek, Eğitimleri kayıt altına almak

İşyeri Hekimi İşletmelere Ne Kadar Süre İle Hizmet Verir​

İş sağlığı hizmetlerini İş yerinin Tehlike Sınıfına ve Çalışan Sayısına göre verir. İş yerinin Tehlike Sınıfını Nace Kodu Belirler. Nace Kodu Vergi levhasında 6 hanelidir ve ikili şekilde kodlanmıştır. Örnek vermek gerekirse 12.34.56 şeklindedir. 

Tehlike sınıflarına göre Çalışan başına Aylık;

 • Az Tehlikeli Sınıfa 5 Dakika
 • Tehlikeli Sınıfta 10 Dakika
 • Çok Tehlikeli sınıfta 15 Dakikadır.

Bu süreler aylık en az çalışma süresidir. Yolda geçen süreler bu sürelere dahil edilemez. Bu sürelerden az hizmet verilemez.

Kimler İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorundadır

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren iş yerleri İşyeri Hekimi çalıştırmak zorundadır. Kanunun mevcut durumu, Çok Tehlikeli ve Tehlikeli Sınıfta bulunan iş yerlerinin zorunlu olarak çalıştırmak zorunda olduğuna hükmetmektedir. Ayrıca Az Tehlikeli sınıfta olup 50 ve daha fazla çalışanı bulunan iş yerleri içinde hekim çalıştırma zorunluluğu vardır.

İşverenin ana sorumluluğu olan çalışan sağlığı işveren/işveren vekili tarafından gerçekleştirilir. Sağlık Gözetim yükümlüğü konusunda sizlere yardımcı olabilecek yetkin bir işyeri hekimi işe girişlerde ve belirlenen periyotlarda çalışanlarınız sağlık durumları hakkında bilgiler verir. Ayrıca çalışma sahasının sağlık durumu konusunda sizlere yardımcı olur. Kimyasal, biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri işyeri hekiminin yetkin konularıdır.