İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İşe Giriş Sağlık Raporu; işe girişte yapılan, çalışanın sağlık durumunu gösteren ve iş yerinde bulunan riskler hakkında farklı sağlık taramaları ile birlikte istenen rapordur. Farklı sağlık taramalarından kasıt olarak önceki iş yeri büro olan çalışan için istenen taramalar ile yeni işi temizlik malzemesi üreten fabrika olan çalışan için daha detaylı sağlık taraması istenebilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Veren Yetkililer, Geçerlilik Süresi, Alınabilecek Kurumlar ve Detayları

İşe Giriş Sağlık Raporunu Kimler Verebilir

Sağlık raporları 2015 yılına kadar aile hekiminden, işyeri hekiminden ve uzman bir hekimden alınabiliyordu. Ancak değişen mevzuat gereği sağlık raporlarını sadece işyeri hekimi ve aile hekimi verebilmektedir. Hatta Aile hekimleri sadece 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde çalışacak kişilere sağlık raporu vermektedir. Bu sınıf dışında çalışan kişilere sağlık raporu vermemektedir. 

Yasal olarak iş yeri ile İSG – Katip sözleşmesi olan işyeri hekiminin verdiği sağlık raporu geçerlidir. İşyeri Hekiminin talep edeceği tetkikler sonrasında, yapılması gereken fiziki muayene ve tetkik yorumlarıyla birlikte işe giriş sağlık raporu (Ek-2) doldurulur. Bu süreci bazı kurumsal firmalar dijital ortamlarda gerçekleştirmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

Sağlık Raporu belirli sürelerle yenilenmelidir. Bu süreli 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu belirler. Bu raporun yenilenmesinin sorumluluğu işverene aittir. Tehlike sınıflarına göre belirlenen yenilenme süresi Çok tehlikeli sınıfta 1 yılda, Tehlikeli sınıfta 3 yılda, Az tehlikeli sınıfta 5 yılda bir yenilenmelidir. Ancak özel politika gerektiren çalışanlarda bu süre en fazla 6 ay ile sınırlıdır. 

Bu sürelerin daha kısa periyotlarda yapılması gerektiği kanısına işyeri hekimi karar verebilir. Böyle bir durumda işverene yazılı olarak bu durumu sunar. Bu periyotların aşılması veya yenilenmemesi işveren ve/veya işveren vekili sorumluluğundadır.

Sağlık Raporunu Verebilen Yetkili Kurumlar

Sağlık raporlarını yetkili bir işyeri hekimi ile gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Yetkili işyeri hekimi ile kastedilen ilgili kurum ile isg-katip üzerinde sözleşme yapan işyeri hekimi anlamındadır. İsg-katip üzerinde herhangi bir veri silinmez. Yetkisiz yapılan işler genellikle, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ortaya hukuki süreçler çıkmaktadır. Bu sebeple yetkili bir hekimin bu raporları doldurmasının takibi ilgililerce takip edilebilir.

EYS OSGB ile Sağlık Raporu Hazırlanması ve Sürekli Kontroller

İstanbul EYS OSGB, şirketler için işyeri hekimi hizmeti sağlayan bir kuruluştur. İşyeri Hekimlerimiz ile Sağlık raporları hazırlanarak, dijital İBYS sistemine entegre edilir. Dijital ve Yazılı verilerin tamamı güvenli ortamlarda saklanarak gerekli durumlarda sizlere sunulur. İş Sağlığı Güvenliği hizmeti verdiğimiz kuruluşlarda işe giriş sağlık raporu kayıtları sürekli olarak incelenir ve periyot takibi yapılır.

Sıkça Sorulan Sorular

İşe giriş sağlık raporu nedir?

Bir kişinin, herhangi bir işte çalışmaya başlamadan önce, işe uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, belirli kişi veya kurumlar tarafından verilen bir sağlık raporudur.

İşe giriş sağlık raporu nereden alınır?

İşe başlamadan önce alınabilecek işe giriş sağlık raporu, özel veya kamu hastanelerinden, aile hekimlerinden, işyeri bünyesinde bulunan işyeri hekiminden veya bulunmaması takdirde OSGB firmalarında bulunan işyeri hekimlerinden alınabilmektedir. Fakat, işyerinin tehlike sınıfına göre bu durum değişebilmektedir.

Her işe girişte sağlık raporu zorunlu mu?

İşe giriş sağlık raporu, 6331 sayılı kanun gereğince her işe başlanmadan önce işverene tebliğ edilmek zorundadır. Aynı zamanda, iş değişikliği, iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarda da yenilenmesi zorunludur.

İşyeri, sağlık raporunu neden ister?

İşyeri, yasal zorunluluğu olmakla birlikte, aynı zamanda sağlık raporunu kişinin o işe elverişli olup olmadığını öğrenmek, ileride doğabilecek iş kazası veya meslek hastalıkları problemlerini bunlardan kaynaklı oluşabilecek tazmin yükümlülüğünü önlemek amacıyla istemektedir.

İşe giriş için sağlık raporu geçerlilik süresi nedir?

İşe giriş sağlık raporunun geçerlilik süresi işyerinin tehlike sınıfına göre değişmektedir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 yıl, tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 3 yıl, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 5 yıl olarak belirlenmiştir.

İşe giriş sağlık raporu için hangi testler ve tetkikler yapılır?

İşveren, kişinin işe uygunluğunu belirlemek için, işe giriş sağlık raporu içerisinde akciğer testi, kan testi, idrar testi, göz muayene testi ve işitme testi ve tetkiklerini isteyebilmektedir.

İşe giriş sağlık raporu için gerekli belgeler nelerdir?

İşe giriş sağlık raporu alınması için, nüfus cüzdanı kesin olmakla birlikte, bazı durumlarda ikametgah belgesi ve kan grubu kartı gerekli belgeler içerisinde yer almaktadır.

OSGB’ler işe giriş sağlık raporu verebilir mi?

Evet, işe giriş sağlık raporu bir çok yerden alınabilmektedir. Bunların arasında bünyesinde işyeri hekimi bulunduran ortak sağlık güvenlik birimleri tarafından da sağlanabilmektedir.

Aile Hekimi işe giriş sağlık raporu verebilir mi?

İşe giriş sağlık raporu, aile hekimi tarafından da karşılanabilmektedir. Fakat tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için daha kapsamlı bir rapor isteneceğinden dolayı, aile hekimleri bu sınıfta yer alan işyerleri için işe giriş sağlık raporu düzenleyememektedir.

Devlet ve Özel Hastaneler işe giriş sağlık raporu verebilir mi?

Evet, özel veya devlet hastaneleri işe giriş sağlık raporu düzenleyebilmektedir. Gerekli donanımlara daha fazla sahip olan özel veya devlet hastaneleri, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için daha uygun görülebilmektedir.

İşe giriş sağlık raporu ücretini kim öder?

İşveren, 6331 sayılı kanun gereğince, çalışanın işe uygunluğunu belirlemek ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulamak ile yükümlü olduğundan dolayı işe alınacak olan personelin işe giriş sağlık raporu ücretini karşılamak zorundadır.