İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İşe Giriş Sağlık Raporu ; işe girişte yapılan, çalışanın sağlık durumunu gösteren ve iş yerinde bulunan riskler hakkında farklı sağlık taramaları ile birlikte istenen rapordur. Farklı sağlık taramalarından kasıt olarak önceki iş yeri büro olan çalışan için istenen taramalar ile yeni işi temizlik malzemesi üreten fabrika olan çalışan için daha detaylı sağlık taraması istenebilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Veren Yetkililer, Geçerlilik Süresi, Alınabilecek Kurumlar ve Detayları

İşe Giriş Sağlık Raporunu Kimler Verebilir

Sağlık raporları 2015 yılına kadar aile hekiminden, işyeri hekiminden ve uzman bir hekimden alınabiliyordu. Ancak değişen mevzuat gereği sağlık raporlarını sadece işyeri hekimi ve aile hekimi verebilmektedir. Hatta Aile hekimleri sadece 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde çalışacak kişilere sağlık raporu vermektedir. Bu sınıf dışında çalışan kişilere sağlık raporu vermemektedir. Yasal olarak iş yeri ile isg – katip sözleşmesi olan işyeri hekiminin verdiği sağlık raporu geçerlidir. İşyeri Hekiminin talep edeceği tetkikler sonrasında, yapılması gereken fiziki muayene ve tetkik yorumlarıyla birlikte işe giriş sağlık raporu (Ek-2) doldurulur. Bu süreci bazı kurumsal firmalar dijital ortamlarda gerçekleştirmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

Sağlık Raporu belirli sürelerle yenilenmelidir. Bu süreli 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu belirler. Bu raporun yenilenmesinin sorumluluğu işverene aittir. Tehlike sınıflarına göre belirlenen yenilenme süresi Çok tehlikeli sınıfta 1 yılda, Tehlikeli sınıfta 3 yılda, Az tehlikeli sınıfta 5 yılda bir yenilenmelidir. Ancak özel politika gerektiren çalışanlarda bu süre en fazla 6 ay ile sınırlıdır. Bu sürelerin daha kısa periyotlarda yapılması gerektiği kanısına işyeri hekimi karar verebilir. Böyle bir durumda işverene yazılı olarak bu durumu sunar. Bu periyotların aşılması veya yenilenmemesi işveren ve/veya işveren vekili sorumluluğundadır.

Sağlık Raporunu Verebilen Yetkili Kurumlar

Sağlık raporlarını yetkili bir işyeri hekimi ile gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Yetkili işyeri hekimi ile kastedilen ilgili kurum ile isg-katip üzerinde sözleşme yapan işyeri hekimi anlamındadır. İsg-katip üzerinde herhangi bir veri silinmez. Yetkisiz yapılan işler genellikle, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ortaya hukuki süreçler çıkmaktadır. Bu sebeple yetkili bir hekimin bu raporları doldurmasının takibi ilgililerce takip edilebilir.

EYS OSGB ile Sağlık Raporu Hazırlanması ve Sürekli Kontroller

İstanbul EYS Osgb, şirketler için işyeri hekimi hizmeti sağlayan bir kuruluştur. İşyeri Hekimlerimiz ile Sağlık raporları hazırlanarak, dijital İBYS sistemine entegre edilir. Dijital ve Yazılı verilerin tamamı güvenli ortamlarda saklanarak gerekli durumlarda sizlere sunulur.İş Sağlığı Güvenliği Hizmeti verdiğimiz kuruluşlarda işe giriş sağlık raporu kayıtları sürekli olarak incelenir ve periyot takibi yapılır.

Error: Contact form not found.