İşyeri Ortam Ölçümleri

İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili verilerinin toplanması, bazı sektörlerdeki koşulları değerlendirmek için ilk adımdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş güvenliği açısından işverenin risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda özellikle fiziksel ve kimyasal risk etmenlerinin ölçümü yapılmadan riskin değerlendirilmesini yapmak mümkün değildir. Dolayısı ile bir firmada öncelikli olarak ortam ölçüm çalışmaları yapılması gerekmektedir.

Günümüzde teknolojideki gelişmelerin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve rekabet ortamının artması İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından çalışanlara karşı oluşma potansiyeli olan tehlike ve riskleri arttırmaktadır. İSG’nin en önemli amaçları ise çalışanların iş kazalarına uğramalarının ve meslek hastalıklarına kapılmalarının önüne geçmektir.

Ortamdaki Risklerinizi
10 yıldır ölçüyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ENTEGRE ÇÖZÜMLER

Akredite Edilmiş Kurum

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen kuruluşlarda yapılmaktadır.
Akredite edilmiş laboratuvarların ölçüm sonuçları, ilgili standartlardaki maruziyet sınır değerleri
ile kıyaslanmalı ve iş verimliliğinin azalmaması ve sağlığa zarar vermemesi için risk faktörlerinin
iyi irdelenmeli ve ölçülen düzeylere göre önlemler alınmalıdır. Laboratuvarımız; TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardını almıştır.

ORTAM ÖLÇÜMLERİNİZİ DOĞRU PLANLAYIN

Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümleri

Güven veren bir işyeri ortamı yaratmak için öncelikle yapılan işlemlere göre neyi nasıl ölçmeniz gerektiğini bilmeniz gereklidir. Sadece fiziksel risklerin ortamda ölçümü operasyonunuz için yeterli olmayabilir. Ortamda ölçülen konsantrasyonlarla maruziyet arasındaki ilişkiyi kurabilmek için, kişisel örnekleyiciler kullanılarak kişisel maruziyet düzeyleri de belirlemelisiniz. Kişisel maruziyetleri de ölçerek kişilerin ortamdan nasıl etkilendiğini tespit ederek, operasyonel çözümler ya da kkd'lerinizi belirleyin.

Her kirleticinin çalışanların sağlığı üstünde oluşturduğu risk; kullanıcının fiziksel ve biyolojik durumuna göre değişmektedir. Kirleticinin iç ortamdaki yoğunluğu ve kullanıcının kirleticiden etkilenme süresi oluşabilecek sağlık sorununun boyutunu değiştiren diğer etkenlerdir.

Kullanıcının birden fazla iç ortam hava kirleticisinden etkilenmesi ile de riskler çoğalmaktadır. Pek çok kaynaktan iç ortam havasına yayılan kirleticiler kısa ve uzun dönemde sağlık sorunlarına sebep olmaktadır

0
+
Müşteri
0
+
Ölçüm

İşyeri Ortam Ölçümleri

Gürültü Ölçümü

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz etkilemesi, fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozması, iş performansını azaltması, çevrenin huzurunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştirmesi gibi olumsuz etkileri nedeniyle gürültü için tedbirler alınması gerekmektedir. 

Termal Konfor

İklim ve Havalandırma koşullarının insan sağlığı için uygun olup olmadığını belirlemektir. Yapılan ölçümler sonucunda sıcaklık, basınç ve nemin birbiri ile dengeli olması gerekmektedir.

Titreşim Ölçümleri

Titreşim, insan vücudunun temasta olduğu noktalardan ölçülür. - Lokal titreşimde, ölçüm elle tutulan veya aletin çalışan kısmı üzerinden, tüm vücut titreşiminde oturulan veya ayakta durulan noktalardan ölçülür.

Ortam Toz Ölçümü

Açık ve kapalı madenlerde, talaşlı imalathanelerde, mobilya dekorasyon işletmelerinde, cam seramik taş obje üretimlerinde, kimya ve ilaç endüstrisinde, kesme zımparalama parlatma ve kumlama işlemlerinde, dökümhanelerde toz ölçümleri yapılmalıdır.

Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma ölçümü ; İş Sağlığı ve İş Güveliği Kanunu gereğince zorunlu olup, aydınlık şiddetinin standartlar çerçevesinde, maksimum ve minimum sınırlar arasında olması gerekir. Aydınlatma ölçümü, konusunda yetkili, uzman personel tarafından kontrol edilmelidir.

Uçucu Organik Madde (VOC)

VOC ölçümü, bu tür bileşiklerle çalışan sektörlerde (Halı, boya, temizlik malzemeleri, kozmetik, ilaç, üretimi yapan kimyasal tesisler), çalışma koşullarından dolayı oluşan ve havaya yayılan uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılan bir ölçüm çeşididir

and more...

Yapılan ölçüm sonuçları 3 iş gününde elinizde. Ölçüm sonuçları sınır değerlerin üzerinde ise düzeltmeler sonrası ücretsiz tekrar ölçümler EYS OSGB‘de.

Teklif ve iletişim formunu doldurun. Sizlere hemen dönüş sağlayalım.

Referanslarımızı inceleyin.

İç Ortam Ölçümleri EYS'den Sorulur.

Kronik etkiler maruziyetten yıllar sonra ortaya çıkabilir, bazı solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanseri içeren bu etkiler ciddi derecede zayıflatıcı veya ölümcül olabilir. İç mekân havasında yaygın olarak bulunan kirleticiler birçok zararlı etkiye neden olabilirken, belirli sağlık sorunlarının ortaya çıkması için hangi maruz kalma konsantrasyonlarının veya periyotlarının gerekli olduğu konusunda büyük belirsizlik vardır

Çalışma yaşamında iç ortam havası, çalışanları sürekli olarak olumsuz yönde etkileyebilmekte, sağlığını bozabilmekte ve iş verimini azaltabilmektedir. İç ortam hava kalitesinin insanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle günümüzde önemi artmaktadır. Çalışanların kaliteli iç ortam havasına sahip bir işletmede olması, hem onların sağlığını hem de üretim-sağlık ilişkisi nedeniyle ekonomik gelişmeyi etkileyebilmektedir.