Temel İlkyardım Eğitimi

Tüm iş yerlerine zorunlu olan Temel İlkyardım Eğitimi EYS Hizmetleri ile Çözüme Kavuşuyor. 15’den fazla anlaşmalı Eğitim Merkezleri Hizmetinizde. OED destekli eğitim programları hakkında detay alın.

EYS Eğitim Hizmetleri

Eğitim Programları

Aylık Eğitim Programlarının yanında işletmeniz için programlar açılmaktadır. 

Eğitim Departmanı

Tlf: 0212 438 33 55

İlkyardım Eğitimleri hakkında detaylı bilgi için arayın..

EYS OSGB - Tecrübe ve Kalitenin Adresi
Yıldır İşimiz Bu
+
Eğitmen
+
İşletmeye Hizmet
+
Eğitim Programı

Sorularla Temel İlkyardım Eğitimi

İstanbul EYS OSGB olarak sağlık bakanlığı onaylı uygulamalı “Temel İlkyardım Eğitimi” organizasyonlarımız devam ediyor. “Temel İlkyardım Eğitimi” amacı ilk yardım konusunda toplumsal bilinci tüm vatandaşlara sağlamak ve tüm işyerlerinde bulunması zorunlu ilkyardım sertifikalı personel bulundurulmasını sağlamaktır. 

İlkyardım Nedir?

İlkyardım, acil sağlık ekipleri gelene kadar tıbbi araç gereç aranmadan, yaralıya-kazazedeye ilk müdahalenin yapılması olarak tanımlanabilir.  Yapılan araştırmalar göstermektedir ki ülkemizde meydan gelen kazalara acil sağlık ekipleri gelene kadar yapılan müdahale sayısı %10’u geçmemektedir. Kazalarda kazazedeyi hayatta tutmak ve durumun daha kötüye gitmesini engellemek için ilk 5 dakikada yapılan ilk yardım müdahalelerinin etkisi çok büyüktür. 

Temel İlkyardım Eğitimi Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetki almış kurumlar tarafından verilen Temel İlkyardım faaliyetlerinin anlatıldığı eğitime “Temel İlkyardım Eğitimi” denir.

İlkyardım Eğitimi İlkyardım Yönetmeliğine tabi olarak gerçekleştirilir. Her kurum ve kuruluşta, işyerinde sektör fark etmeksizin en az 1 “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcı personel bulundurulması yasal zorunludur.

İşyerlerinde bulundurulacak ilk yardımcı personellerin sayısı, toplam çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre hesaplanır.

Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası Nedir?

Yetkili kurumlar tarafından düzenlenen uygulamalı 16 saatlik Eğitim programına katılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınavlardan başarı elde etmiş çalışanlara verilen sertifikadır. İşyerlerinin tamamında tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre ilkyardımcı sertifikası olan çalışan bulunması yasal zorunluluktur.

İşyerinde İlkyardım Sertifikası Kaç kişide bulunmalıdır

İlk Yardım Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamı Madde 19’a göre

 • Az tehlikeli Sınıfta Bulunun işyerlerinde, her 20 personel için 1 ilk yardımcı,
 • Tehlikeli Sınıfta Bulunun işyerlerinde, her 15 personel için 1 ilk yardımcı,
 • Çok tehlikeli Sınıfta Bulunun işyerlerinde, her 10 personel için 1 ilk yardımcı,

bulundurmak zorunludur.

Kimler Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası Alabilir?

Uygulamalı olarak düzenlediğimiz 16 Saatlik Temel İlkyardım Eğitimi programına katılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından açılan İlkyardım Sınavını başarı ile geçen herkes İlkyardım Eğitimi Sertifikası alabilir. Eğitim sonunda tüm EYS OSGB İlkyardım Eğitimine katılanlara Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlkyardım El Kitapçığı ücretsiz olarak verilecektir.

Temel İlkyardım Eğitimi Nerede Düzenlenir?

İstanbul EYS OSGB tarafından düzenlenen temel ilk yardım eğitimi uygulamalı olarak kurumunuzun-işletmenizin eğitim salonunda ya da İstanbul EYS OSGB eğitim merkezinde düzenlenebilir.

Temel İlkyardım Eğitimine Katılacak olanlardan istenilen belgeler nelerdir?

 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Eğitim Başvuru Formu
 • Kimlik Fotokopisi
işyeri hekimi hizmeti - işyeri hekimi

Temel İlkyardım Eğitimini Kimler Verebilir?

Temel İlkyardım Eğitimleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından verilir. İstanbul EYS OSGB olarak Temel İlkyardım Eğitimlerini alanında uzman ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitmenleri ile organize ediyoruz. İlkyardım Eğitimlerimiz tüm katılımcılara uygulamalı olarak tatbik edilerek anlatılmaktadır.

İlkyardım Sınavı Nasıl Yapılıyor?

16 saatlik eğitimin tamamlanması ile sağlık il müdürlüğüne bağlı sınav merkezlerinde ilk olarak yazılı ardından uygulamalı sınavlar yapılmaktadır.

İlkyardım sınavından kaç puan almalısınız?

İlkyardım sınavlarının her birinden en az 85 puan alarak başarılı olabilirsiniz.

Sınav sonrası sertifikalandırma

İlkyardım eğitimi sonrasında yapılan sınavlarından her birinden 85 puan ve üzeri almanız durumunda Bakanlık onaylı sertifika almaya hak kazanıyorsunuz.

İlkyardım eğitimi nereden alınır
Temel İlkyardım Eğitimleri kaç saat sürer?

İlk yardım eğitimleri en az 7 en fazla 20 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir. Eğitimler 16 saat (8saat + 8saat) 2 gün şeklinde programlanmaktadır. Eğitimlerin etkinliğini arttırmak adına her 7 katılımcı için bir eğitmen görevlendirilmektedir.

Kimler İlkyardım Eğitmeni olabilir?
 • Doktorlar
 • Sağlık Memurları
 • Diş Hekimleri ve Diş Teknikerleri
 • Eczacılar
 • Biyologlar
 • Hemşireler
 • Paramedikler ve Acil Tıp Teknisyenleri
 • Veteriner Hekimler
 • Odyolog ve Odyometristler
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Laborant
Kimler İlkyardım Eğitmeni olabilir? - 2
 • Emekli Sağlık Çalışanları
 • Psikologlar
 • Fizyoterapistler
 • Anestezi Bölümü Mezunları
 • Tıbbi Görüntüleme Bölümü Mezunları
 • Çevre Sağlığı Mezunları
 • Patoloji Laboratuvar Laborantlar,
 • Tıbbi Laborantlar,
 • Radyoloji Teknisyeni / Teknikeri ve Röntgen Teknisyenleri,
 • Sağlık Teknikeri,
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları
EYS İş Sağlığı&Güvenliği
Sağlık Bakanlığı Bilgilendirmeleri

Temel İlkyardım Eğitimi Yönetimi Sağlık Bakanlığındadır. Konuların belirlenmesi, Yönetmelik ve Tebliğlerin Hazırlanması, Eğitim Saatleri ve Denetim süreçlerini Bakanlık Yönetir.