EYS OSGB ile Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi, Acil durumlarla mücadele kapsamında verilen eğitimlerdir. Tatbikat öncesinde personellerine verilerek bilgi ve bilinç seviyelerinin arttırılması hedeflenir.

Acil Durum Planı

Yangın Güvenliğinizi Alın.!

Acil Durumlara, İşletmeniz ne kadar hazır? Mevzuata uyumluluğun önemi büyük. Gelip Kontrol edelim. Yangın Söndürme Tüpleri Sınırlayıcı Tedbirdir. Birde Önleyici Tedbirler var.

Hizmetlerimiz

Acil Durum Ekiplerine Yangın Davranış Eğitimleri

Yangın Eğitimi, genel anlamda söndürme, arama-kurtarma ve koruma faaliyetlerinde yapılması gerekenleri içerir. Ancak EYS OSGB olarak bu eğitimlerin içinde mevcut yangın risklerini önleme faaliyetlerinin öneminin farkındayız. Eğitimlerimizde, yangının tüm yönlerini anlatarak doğru ve yanlış uygulamalar hakkında bilgiler veriyoruz. Bu eğitimlere, sadece acil durum ekipleri değil tüm çalışanların katılması yangınla mücadele de işletme içi etkinliği artıracaktır.

Bilgi Alın.
Acil durumlarda yangın eğitimi

Yangın Eğitimi Konu Başlıkları

– Yangın Nedir
– Yangın Çıkma Nedenleri
– Yangınlarda Önleyici ve Sınırlayıcı Tedbirler
– Yangın Anında Davranış Şekilleri
– Lpg ve Doğal Gaz Kullanımı
– Yangın Söndürme Teknikleri
– Yangında Kurtarma Faaliyetleri
– Yangın Söndürme Cihazları Hakkında Genel ve Teknik Bilgiler
– Uygulamaları Söndürme ve Kurtarma Teknikleri

Formu Doldurun.

Yıllık Deneyim

Uygulamalı Proje

Tecrübeli Eğitmen

Güvenli İşletme


Eğitim Sonunda Yangın Eğitimi Sertifikası

Yangın Eğitimleri öncesinde infografik özellikli ön bilgilendirmeler yapılır. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan en az 70 alan ve uygulamada başarılı olan kişiler Yangın Eğitim Katılım Sertifikası alırlar. İşletmelerde yılda 1 zorunlu olan Yangın Tatbikatı da bu eğitimlere entegre edilebilir.

Yangın Eğitimi Zorunlu Mu?

İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 5’in d bendine göre;
d)Acil durumlarla mücadele için işyerinin ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye,yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir.

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 11’e göre;
İşveren; işyerlerinin tehlike sınıflarına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Yangın Eğitimi Konu Başlıkları