İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti alma zorunluluğu bulunan iş yerlerine sunulan bir hizmet tipidir. Uzman çalıştırma zorunluluğu, tehlikeli sınıftaki iş yerleri, çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri ve 50 kişiden fazla çalışan istihdam eden az tehlikeli sınıftaki iş yerleri için geçerlidir. Hangi Tehlike Sınıfına Tabii olduğunuzu öğrenmek için aşağıdaki butona tıklayın ve Nace kodu excel dosyasını indirin. Vergi levhasında yazan 11.22.33 gibi 2’şerli 6 rakamdan oluşan sayı ile arama yapın. Tehlike sınıfınızı öğrenin.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti Çalışma Saatleri Nasıl Hesaplanıyor

İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetinde tehlike sınıfları ve çalışan sayısı ile birlikte aylık çalışma saatleri ortaya çıkar. Çalışma saatleri çalışan başına; az tehlikeli sınıfta 10 dakika, tehlike sınıfında 20 dakika, çok tehlikeli sınıfta 40 dakika olarak hesaplanır. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; 50 çalışanı olan ve tehlikeli sınıfta bulunan bir iş yerinde 50 kişi * 20 dakika = 1000 dakika = 16,6 saat olur. Yani İş Güvenliği Uzmanı, Aylık en az 16,6 saat İş güvenliği hizmeti sunmalıdır.

Tam zamanlı çalıştırma zorunluluğu yine çalışan sayısı ve tehlike sınıflarıyla ilgilidir. Çok Tehlikeli sınıfta 250 çalışan başına 1 tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanı, Tehlikeli Sınıfta 500 çalışanda bir, Az tehlikeli sınıfta 1000 çalışan başına tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu vardır.

EYS İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri
İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti EYS'den. 100%
hijyen eğitimi kaç saattir

EYS OSGB ile Deneyimli Hizmetler

Sistematik Çalışmalar ile İş yerinizdeki riskleri bertaraf ediyoruz. EYS OSGB ile Doğru Fiyatlara Hizmet alın kazanın.

EYS ile Güvendesiniz

İş Güvenliği Uzmanlığında Öncü Kuruluş EYS OSGB

Teklif Alın

EYS OSGB'nin Cazip tekliflerinden yararlanın.

Teklfi Formu Tıklayın
İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar

EYS Teklifleri

Personellerimiz, Sektör Tecrübesi Yüksek Çalışanlardan Oluşmaktadır.

İŞYERİNDE İSG UZMANI NE İŞ YAPAR – TEMEL NİTELİKLER

Çalışma hayatının merkezinde ”İnsan” yer alır. Sanayi Devrimi ve Gelişen Teknoloji ile bu durumun değişeceği düşünülse de insan faktörü olmazsa olmaz. Profesyonel çalışma hayatı da birçok iş kolundan oluşur. İş Kollarının tamamında bulunan risk etmenleri işe en önemli katkıyı veren insan hayatını ve verimliliğini etkilemektedir. Tüm bu risklerin ortaya koyulabilmesi, doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve risk faktörlerine karşı alınabilecek tedbir önerilerini birilerinin ortaya çıkarması gerekmektedir. Tüm bu işleri yapabilecek yeterlilikte olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetki almış kişilere İSG Uzmanı adı verilmektedir.

Dünyanın önde gelen ekonomileri için daha önceleri ortaya çıksa da 2012 yılı itibariyle ”İş Güvenliği Uzmanı” mesleği bize yabancı değil. Ülkemizde 2012 öncesi bu konuları çeşitli iş kollarında, İSG hakkında bilgi sahibi kişiler yönetmekteydi. Ancak artık İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Bakanlığın takibinde olan bir konu.

İş Güvenliği Uzmanı Nitelikleri Nelerdir – Neler Yapar

İş Güvenliği Uzmanı, olabilmenin belirli nitelikleri mevcut. Bunların ilki Bakanlıktan isg uzmanı belgesini alabilmek adına, Mühendislik veya Mimarlık fakültesinden, Kimya- Biyoloji- Fizik bölümlerinden veya iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden birinden mezun olmak. Ardından bakanlığın yetkilendirdiği eğitim birimlerinden örgün eğitimlerin alınıp, ÖSYM’nin açtığı sınavlardan başarılı olmanız gerekmektedir. İş Güvenliği Uzmanı Belgesini aldınız. Artık bu işi yapabilmenin niteliklerine de sahip olmanız gerekiyor. İş Güvenliği Uzmanı, çok iyi bir iletişimci olması gerekiyor. Gerek işveren ile gerekse çalışanlar ile doğru iletişimi kuramazsanız çalışmalarınız verimli ve etkin olamaz. İşimizin yarısı da güçlü bir gözlem yeteneğine sahip olmaktır. Uzmanın; Çalışma ortamını inceleyerek, benzer örneklerden yola çıkıp gerekli tedbirleri aldırması gerekmektedir. Bu süreçlerin yanında etkin bir şekilde ilgili yönetmelikleri bilerek anlık yol gösterebilmeliyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Alın.

İş Güvenliği Uzmanı İş yerinde Ne Yapar

İş Güvenliği Uzmanı, iş yerinde belirli iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini sunar ve takibini sağlar. Bu konuyu açmak gerekirse; iş yerinde bir isg sistemi kurmak istiyorsunuz önce ne yapmalısınız. İlk faaliyetiniz, atamalar olmalıdır. Yani İşveren vekili kim, çalışan temsilcisi seçimi yapılmış mı, destek elemanı kimler olmalı, bu soruları bulmalısınız. Bu kişilerin atamaları sadece sözde değil, yazılı olarak tebliğ edilmiş şekilde belirlenmelidir. Risk değerlendirme ekibi ve acil durum ekiplerini de böylece ortaya çıkarmış olursunuz. Yıllık eğitim ve çalışma planı oluşturarak nasıl ilerleyeceğinizi belirleyin. Bir sonraki adımınız çalışanların isg eğitimlerini durumlarını sorgulamak olsun. Çünkü, birçok iş yerinde çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin bulunmaması, işin yürütümünde ortaya çıkabilecek risk etmenleri konusunda çalışanlarınızın bilinçsiz olması anlamına gelir. Tehlikeleri belirleyip risk değerlendirmesi ve acil durum planının oluşturulması ile ilerleyebilirsiniz. Çalışma sistemleri ile ilgili prosedür ve talimatlar oluşturarak işverenin onayına sunun. Özel risk içeren ekipmanların listesini hazırlayın ve periyodik kontrol listesini belirleyin. Enerji ile yapılan çalışmalar ile ilgili ölçüm ve kontrollerin yapıldığından emin olun. Eğer iş yerinde çalışan sayısı 50’nin üzerinde ise isg kurul toplantılarını oluşturun. Tehlikeli kimyasallar ile yapılan çalışmalarda güvenlik bilgi formlarını oluşturup, çalışanlara anlatın. Risk değerlendirme ekibi, acil durum ekipleri ve kurul ekiplerinin eğitimlerini planlayın.

Uzmanın En Öncelikli Görevi Nedir

İSG Uzmanı; İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca bazı görev ve sorumlulukları vardır. Bunların en önemlisi; Rehberliktir. İş Güvenliği Uzmanı belirlediği tehlikeli durumları, risk ve tedbirleri İşverene tebliğ etmek zorundadır. Gerek işveren karşı olan sorumluluğu gerekse çalışanların güvenliği için tespit ettiği durumu, yazılı olarak işverene sunar. Bunu 3 farklı şekilde yapabilir. 

  • Tespit Öneri Defterine yazar, imzalar ve işverene sunabilir.
  • Boş bir A4 kağıdına tutanak olarak hazırlayıp işverenin onayına sunar.
  • Şirket olarak e-mail kullanımı varsa (şirket olmasına dikkat çekiyoruz) kişiye e-mail atarak bilgi verir. Şirket maili olması yazarın görüşüdür.

İşletmelerde İletişimin Etkisi

İş Güvenliği Uzmanı Görev ve Sorumlulukları Gereği iş yerinde bulunan tüm departmanlar ile iletişim halindedir. İSG Uzmanı belirli bir hiyerarşiye sahip olan bu kurumlara entegre olmak zorundadır. Etkili bir şekilde iletişim kurmak hem kurulacak İSG Sisteminin Etkinliğini artıracak hem de alınacak yeni kararlarda daha doğru sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

İşletmelerin ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinde Eğitim Hizmetini İş Güvenliği Uzmanı vermektedir. İyi bir eğitmen olabilmenin temel niteliklerinden biri de İyi bir İletişime Sahip olmaktır. İş Güvenliği Uzmanı İşletmenin İSG Kurul üyelerinden biridir. İSG Kurul üyelerinin alması gereken eğitim konularından biri de İletişim Teknikleridir. Bu eğitimleri İş Güvenliği Uzmanı veriyorsa, iyi bir iletişim tekniği başlıklı eğitimi bulunmalıdır.

Telefon Numarası Opsiyonel'dir.
Tehlike sınıfınızdan, çalışan sayınızdan veya detay gerektiren verileri buraya yazınız.