Menü Kapat

 İş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu olan iş yerlerine sunulan hizmetler kapsamındadır. Uzman çalıştırma zorunluluğu, tehlikeli sınıftaki iş yerleri, çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri ve 50 kişiden fazla çalışan istihdam eden az tehlikeli sınıftaki iş yerleri için geçerlidir. Hangi Tehlike Sınıfına Tabii olduğunuzu öğrenmek için aşağıdaki butona tıklayın ve Nace kodu excel dosyasını indirin. Vergi levhasında yazan 11.22.33 gibi 2’şerli 6 rakamdan oluşan sayı ile arama yapın. Tehlike sınıfınızı öğrenin.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Saatleri Nasıl Hesaplanıyor

İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetinde tehlike sınıfları ve çalışan sayısı ile birlikte aylık çalışma saatleri ortaya çıkar. Çalışma saatleri çalışan başına; az tehlikeli sınıfta 10 dakika, tehlike sınıfında 20 dakika, çok tehlikeli sınıfta 40 dakika olarak hesaplanır. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; 50 çalışanı olan ve tehlikeli sınıfta bulunan bir iş yerinde 50 kişi * 20 dakika = 1000 dakika = 16,6 saat olur. Yani İş Güvenliği Uzmanı, Aylık en az 16,6 saat İş güvenliği hizmeti sunmalıdır. Tam zamanlı çalıştırma zorunluluğu yine çalışan sayısı ve tehlike sınıflarıyla ilgilidir. Çok Tehlikeli sınıfta 250 çalışan başına 1 tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanı, Tehlikeli Sınıfta 500 çalışanda bir, Az tehlikeli sınıfta 1000 çalışan başına tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu vardır.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir?

İşletmelerin tüm iş güvenliği süreçlerini takip ederek iyileştiren EYS Osgb İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

 • İş yerinin mevcut durumunu inceleyerek mevzuat ve standartlar çerçevesinde risk değerlendirme ekibine sunmak
 • İş yerinde ortaya çıkabilecek Acil Durumlar Hakkında Acil Durum Planı oluşturarak işverenin onayına sunmak
 • İş yerinde çalışanların mevcut iş sağlığı güvenliği eğitimlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak
 • İş yerininde yapılacak isg çalışmaları hakkında planlar hazırlayarak işverene sunmak
 • İş yerinde planlanacak eğitimler hakkında çalışma yaparak işverene sunmak
 • Gerçekleştirilen Eğitimlerin kayıtlarını tutmak ve kayıtları ilgililerle paylaşmak
 • Periyodik kontrol ve bakım konularını planlayarak işveren veya işveren vekili ile koordineli çalışmalar yapmak
 • Acil Durumların yıllık tatbikatları hakkında planlamalar yaparak tatbikatları yönlendirmek
 • Özel çalışma koşulları içeren ortamlarda tedbirler geliştirmek
 • Dış kaynaklı firmaların vereceği hizmetlerin uygunluklarını kontrol etmek
 • İç yönetmelik ve Talimatların iş yerine özgü olarak hazırlamak ve işverene sunmak
 • Yangınla mücadele konularında işverene yardımcı olmak

 

 

EYS OSGB Bünyesinde bulunan A, B, C sınıfı İş güvenliği Uzmanları ile İş yerinizde bulunan riskler ile mücadelede sektör deneyimi yüksek çalışanlarımız ile sizlere hizmetler sunmaktadır. EYS OSGB, İleri Risk Analizi Eğitimleri ile İSG Alanında müşterilerini sürekli geliştirerek sıfır İş Kazası Hedefi ile çalışmaktadır.