Patlamadan Korunma Dökümanı ve ATEX

İş Sağlığı ve Güvenliği
Patlamadan Korunma Dökümanı, işyerlerinde patlama meydana gelmesi sırasında ortaya çıkan acil durum davranışlarını ortaya koyan ve patlama meydana gelmemesi için yapılan çalışmaların tamamıdır. 30.04.2013 tarihinde yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelikte '' İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar'' maddesine yer verir. ATEX, Türkçesi Patlayıcı Atmosfer olan “ATmosphéres EXplosives” kısaltması olarak kullanılan kelimedir. ATEX'in amacı, Patlayacı ortam oluşan alanlarda kullanılması gereken ekipmanları ve uygulanması gereken çalışma prosedürlerini ve güvenlik önlemlerinin tespit edilmesini sağlamaktır. TÜRKİYE'DE YASAL MEVZUAT Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (94/9/AT); Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006, Sayısı: 26392 (4.Mük.). Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (99/92/AT); Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013, Sayısı: 28633. PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI (PKD) HAZIRLANMASI Patlama ve Parlama olayının…
Read More

Küçükçekmece Osgb

İş Güvenliği
Küçükçekmece OSGB firmaları, bakanlık tarafından yetki alan işletme tipidir. Hızlı bir büyüme evresinde olan iş sağlığı ve güvenliği sektörünün lokomotifleri osgb'lerdir. Riskler ile mücadele de sizlere yardımcı olan iş güvenliği uzmanları gelişen bu sektörde artık tecrübe sahibi. Şantiyelerde, üretim tesislerinde, hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm iş sahalarında, iş güvenliği uzmanları küçükçekmece osgb bünyesinde. Küçükçekmece İş Güvenliği Faaliyetleri Nelerdir Küçükçekmece iş güvenliği faaliyetlerinde bir çok hizmeti size sunar. Bu faaliyetlerin bir kısmı rehberlik, bir kısmı da tespit ve önleme amaçlı çalışmalardır.İş Güvenliği Uzmanı Hizmetiİşyeri Hekimi Hizmetiİşyeri Hemşiresi HizmetiPeriyodik Kontrol HizmetiMobil Sağlık Aracı ve Sağlık TaramalarıİSG EğitimleriHijyen EğitimleriTemel İlkyardım EğitimiRisk Analizi HizmetiAcil Durum Planı HizmetiPatlamadan Korunma HizmetiTüm bu hizmet içerikleri işletmelerin zorunlu almaları gereken eğitim ve hizmetlerdir.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Covid-19 ile ilgili Yayınları Küçükçekmece Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş…
Read More

İsg-Katip Giriş Ve Onay Kılavuzu

İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte hayatımıza E-devlet entegrasyonlu İsg-katip adında bir uygulama girdi. İSG Profesyonelleri ile hizmet alan işyeri arasında yapılan sözleşmeler bu sistemde yapılmaktadır. İşverenlerin yabancı oldukları bu sisteme nasıl onay veriyoruz? İsg-katip nedir? Nasıl işlem yapılmaktadır? Bu soruların cevabı yazımızda.. İsg Katip Nedir Gidin ! İsg-katip, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelleri ile hizmet alan işyeri arasında yapılan resmi bir sözleşmedir.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği;Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki görevlerine başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar.İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.Bu maddelerden anlayacağımız şu, isg-katip onayı olmadan hizmet resmi bir şekilde verilemez.İSG-Katip…
Read More