Diğer Sağlık Personeli, çok tehlikeli sınıflarda iş sağlığı hizmeti sunan profesyonellerdir. Hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru ve çevre sağlığı teknisyeni mezunları Bakanlıkça yetkilendirilerek işyeri hemşiresi (DSP) olabilirler.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri, Çalıştırma Zorunluluğu ve Hizmet Alımı

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

  •  İşyeri Hekimi ile birlikte çalışarak iş sağlığı hizmetlerinin yerine getirilmesi, değerlendirilmesi gibi görevleri yerine getirir.
  •  Özel olarak ilgilenilmesi gereken çalışanların takiplerini yaparak, sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar.
  •  İlkyardım organizasyonunu işyeri hekimi ile birlikte yönetir.
  •  Çalışan temsilcisi ve destek elemanı ile koordineli çalışır.
  •  İşe giriş sağlık raporunun oluşturulmasında gerekli öykü ve değerlendirmelerde işyeri hekimine yardımcı olur.
  •  Çalışanların iş sağlığı eğitimlerinde katkılar sağlar.
  • Genel hijyen şartlarını işyeri hekimi ile izler ve değerlendirir.

Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu

DSP çalıştırma zorunluluğu sadece çok tehlikeli sınıfta bulunan ve 10’dan fazla çalışanı bulunan iş yerleri için geçerlidir. Az tehlike ve tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde çalışan sayısı kaç olursa olsun dsp çalıştırma zorunluluğu yoktur. Ancak iş yeri bu hizmeti yine de alabilir. Çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerinde İşyeri Hekimi tam zamanlı çalışıyorsa dsp çalıştırma zorunluluğu da yoktur.

Diğer Sağlık Personeli Hizmet Alımında Prosedür

İşyeri Hemşiresi (DSP)  genellikle şantiye, maden gibi çok tehlikeli sınıfta yer alan ve yüksek tehlikeler ile karşılaşılan işletmelerde çalışırlar. Ancak gerek yerinde sağlık hizmetlerinde gerekse çalışan memnuniyetinde çok sayıda çalışanı bulunan iş yerleri bu hizmeti almaktadır. İş Kazasına müdahale etmek amacıyla veya basit yaralanmalarda çalışanlara müdahale işlemlerini yerine getirir. İşyeri Sağlık Gözetim görevlerinin eksiksiz yerine getirilebilmesi için önemli personellerdir. İstanbul EYS Osgb ile İş yerinize Diğer Sağlık Personeli Hizmeti alarak sağlık gözetim yükümlülüğünüzü eksiksiz yerine getirebilirsiniz.

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu İsg hizmetinin tamamında sizlere EYS İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri firması yardımcı olur.