İsg Hizmeti Nedir? İsg Hizmeti Sunan Kurumlar

İsg Hizmeti, İş Sağlığı Güvenliği işlemlerinde sunulan hizmetlerin kısaltılmış adıdır. İngilizce HSE kelimesi Health Safety Environment (Sağlık Güvenlik ve Çevre) cümlesinin kısaltmasıdır. Dilimizde ise İş Sağlığı Güvenliği, mesleki kısaltma olarak İSG kelimesini kullanır.

İsg Hizmeti Nedir? İsg Hizmeti İçerikleri Nelerdir

İsg Hizmeti Nedir?

İsg Hizmeti; İşletmelere ve kurumlara sunulacak iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin genel adıdır. Geniş içerikleri içeren iş sağlığı güvenliği hizmeti, her işletmenin ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Bu düzenlemede esas yapılan işin ne olduğu (esas iş) ve iş yerinin tehlike sınıfıdır.

İsg Hizmeti İçerikleri Nelerdir?

İhtiyaç ve gereksinimlere göre alt kategoriler ayrılan isg hizmeti içerikleri şöyledir;

 1. Zorunlu İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
 2. Zorunlu İşyeri Hekimi Hizmeti
 3. Zorunlu Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

İsg İçerikleri Sunan Kurumlar

İş Sağlığı Güvenliği Hizmeti, 2 şekilde sağlanmaktadır. Birincisi Osgb yani yetkili iş sağlığı güvenliği hizmet sunucuları, ikincisi bireysel isg profesyonelleri tarafındandır. Yetkilendirilmemiş hiç bir kurum sizlere iş sağlığı güvenliği hizmeti sunamaz.

Osgb firmalarının Sunduğu İsg Hizmeti Avantajları

OSGB ( Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ); Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel şirketlerdir. Sadece İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Sunabilen bu işletmeler, İstanbul ilinde sayıları 600’e yakındır. Bireysel isg hizmetinden farklı olarak, sigorta maliyeti, bes maliyeti yoktur. Ayrıca; hizmet fatura karşılığında yapıldığı için sizlerin bu faturaları vergiden düşmek gibi bir avantajı da vardır. Ancak asıl avantaj, kurumsal bir kimliğe sahip bir osgb ile çalışmaktan geçmektedir. Sizlere çok daha sıkı bir isg hizmeti sunabilen bu işletmeler, daha profesyonel hizmet almanızı sağlar.

Bireysel İsg Profesyonelleri Avantaj ve Dezavantajları

Bireysel isg hizmeti almak için o profesyoneli kendi bünyenizde hizmet süresi kadar sigortalı göstermelisiniz. Tüm personel masrafları, şirketiniz tarafından karşılanır. Osgb hizmetinden farklı bir hizmet içeriği yoktur. Avantaj olarak, şirketiniz ile daha spesifik olarak ilgilenebilir ve raporlar sunabilir.

İstanbul EYS OSGB firmasının sizlere Sundukları

Yetkili bir şirket olan İstanbul EYS Osgb, sizlere osgb hizmetinin yanında; mobil sağlık aracı, periyodik kontroller, ortam ölçümleri ve yüksekte çalışma eğitimi gibi özel eğitimleri de sağlayabilmektedir. İş yerinizde, iş ekipmanları ve iş akış şemanız incelenerek size özel iş sağlığı güvenliği hizmeti sunabilmekteyiz.

İstanbul Osgb Hizmeti

Osgb Hizmeti; iş sağlığı güvenliği konularında temel ortak sağlık güvenlik birimi görevlerini, işveren adına gerçekleştirmektir. Kurulumu ve çalışanları itibariyle iş yerlerinde var olan risklerle mücadelenin yanı sıra, iyileştirme çalışmaları yapmak osgb firmalarının görevidir.

Osgb Hizmeti İçerikleri ve Asli Görevliler

İşverene ve çalışanlara karşı sorumluluğu bulunan Osgb’ler, biri sorumlu müdür olmak üzere en az 3 kişi ile kurulmak zorundadır. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) iş yerlerine osgb hizmeti sunmaktadır.

İstanbul Osgb Hizmetleri Sunan Firmaların İçerikleri

İşletmelerin ve Kurumların İş Sağlığı Güvenliği ihtiyaçlarının tamamına hizmet sunmaya yetkili olan Osgblerin hizmet içerikleri şöyledir;

 • İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti ile İş yerinin Çalışma Ortamlarının kontrolü ve iyileştirilmesi
 • İşyeri Hekimi Hizmeti ile İş yerinin Sağlık Gözetimi ve kontrolünün sağlanması
 • Diğer Sağlık Personeli ile İş yeri sağlık çalışmalarında, işyeri hekimine destek sağlamak
 • Mesleki Eğitimlerin Takipleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışması eğitime dayalı kişilerin kontrolü
 • İlkyardım, Tahliye ve Acil Durum konularında çalışanların eğitilmesini sağlamak
 • Risk Değerlendirmesi ve Analizi süreçlerinde iş yeri risk değerlendirme ekibindeki görevlerini yerine getirmek
 • İş Sağlığı Güvenliği Kurulunda gerekli görevleri yerine getirerek kurul üyelerinin gerekli eğitimlerini sağlamak
 • Acil Durum Tatbikatları ve Yangınla mücadele konularında iş yerine destek vermek
 • Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerince verilmesini sağlamak
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanı gibi çalışanlara özel eğitimler sunmak
 • Özel politika gerektiren; engelliler, gebeler, çocuk ve genç işçiler gibi çalışanları özel olarak takip etmek ve eğitimlerini onlara özel hazırlamak
 • Ortam ölçümlerini sunmak veya dış kaynaklı firma ile iletişimi sağlayarak gerekli ölçümleri belirlemek
 • İş yeri Çalışma Talimatlarını belirlemek ve çalışanlara sunulmasını sağlamak
 • İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini planlamak veya bünyesinde yetkili çalışan varsa yaptırmak
 • Sağlık Taramaları ve kontrollerinin periyotlarını takip etmek ve yapılmasını sağlamak
 • Bağışıklama çalışmalarında iş yerine destek olmak
 • Hijyen denetimlerini sağlayarak iş yeri tertip ve düzeni konularında yardımcı olmak
 • Çalışma ortamında bulunan riskleri analiz ettikten sonra çözüm önerileri sunmak
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik risk etmenleri konusunda çalışmalar yaparak gerekli eğitim ve çalışmaları koordine etmek
 • Kişisel koruyucu donanımlar hakkında işvereni yönlendirmek ve kkd kontrollerini sağlamak
 • Düzeltici önleyici faaliyetler ile iş yerini sürekli iyileştirmek

İstanbul Osgb Hizmeti Konularında Asli Görevliler

Osgb hizmeti sunan firmalar, bünyelerinde istihdam ettikleri çalışanları İsg-katip üzerinden iş yerlerine görevlendirirler. Görevlendirilen kişiler 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununca kendilerine verilen görevleri yerine getirmektir.

Osgb Kurumlarında Asli Görevliler

İş yerlerinde İSG konularında Asli Görevliler

İşveren/İşveren Vekili: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır. Görevleri 6331 sayılı kanunun ilgili maddelerinde mevcuttur.

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu

Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu

Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu

Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu

Beşiktaş İş Güvenliği – Beşiktaş Osgb

beşiktaş osgb ile iş sağlığı güvenliği hizmetlerini istanbul eys osgb ile alabilirsiniz

İş Güvenliği iş yerlerinde işin yürütümü sırasında oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanları korumaya yönelik yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar olarak tanımlanabilir. İstanbul EYS OSGB olarak amacımız sağlıklı ve güvenli iş yerleri oluşturarak çalışanların korunması, üretimin ve işletmenin güven altında faaliyetlerini yürütmesine katkıda bulunmaktır. İstanbul EYS OSGB olarak, İstanbul Avrupa yakasında bulunan Beşiktaş ilçesinde Beşiktaş İş Güvenliği Hizmeti olarak çözüm ortağınız olmak istiyoruz.

Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıfta bulunan tüm işyerlerinin ve 50 den fazla çalışanı bulunan tüm az tehlikeli işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti alması zorunludur. Linke tıklayın ve Nace Kodunuz ile birlikte tehlike sınıfınızı bulunuz. Tehlike sınıfınızı öğrenmek için tıklayın.

Beşiktaş İş Güvenliği Hizmeti kapsamında, EYS Beşiktaş OSGB olarak verdiğimiz hizmetler,

 • İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Hizmeti,
 • Beşiktaş İş Güvenliği Risk Analizi-Değerlendirmesi Hizmeti,
 • Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı Hizmetleri
 • Mobil Sağlık Hizmetleri
 • Ortam Ölçümleri
 • Patlamadan Korunma Dokümanlarının Hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri (Yüksekte Çalışma, Yangın Söndürme Eğitimi,
 • Sektöre Yönelik Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Mesleki Eğitimlerde Çözüm Ortaklığı

EYS OSGB olarak Beşiktaş İş Güvenliği Hizmeti kapsamında iş yerlerinin sağlıklı ve güvenli çalışması için 7/24 mesai harcıyoruz.

EYS OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 7/24 bilgi ve destek alabileceğiniz çözüm ortağınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG Hizmeti) Hizmetlerimiz kapsamında Beşiktaş bölgesinde otel, hastane, inşaat, ofis, fabrika, mimarlık ve mühendislik ofisleri vb. sektörlerdeki işyerleri ile çözüm ortağı olarak çalışmaktayız.

EYS OSGB Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdur. Yetki belgemiz için tıklayınız.

EYS Beşiktaş İş Güvenliği Olarak Hedefler

EYS OSGB olarak tüm İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerimizi uygun fiyatlandırma politikası ile sunarak çözüm ortağınız olmak istiyoruz. Temel vizyonumuz; iş sağlığı ve güvenliği alanında üstün hizmet kalite anlayışı ile yenilikçi, dinamik ve sistematik hizmet vererek yasalara ve uluslararası standartlara tam uyumlu olarak iş yerlerinize hizmet vermektir.  Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için bizi bugün arayın.