Mesleki Eğitim ve
Mesleki Yeterlilik Arasındaki Farklar

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik : İş hayatında çalışanların mesleklerinde yetkin olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
Bu belgelendirme 3 şekilde olabilmektedir.
1- Diploma (Üniversite, Mesleki Lise v.b.)
2- Mesleki Eğitimler
3- Mesleki Yeterlilik

Mesleki Eğitim Nedir?

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereği tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde görevlendirilen çalışanların Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir. İşyerlerine yapılan denetimlerde çalışanların mesleki eğitim belgelerini sunamayan işyerlerine 6331 sayılı yasa gereği idari para cezası uygulanabilir. Hangi mesleklerin Mesleki Eğitim Belgelerine tabi olacağı “Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenmiştir. İlgili yönetmelik incelendiğinde EK1 kısmında belirlenen 109 mesleğe mesleki eğitim belgesi zorunluluğu geldiği görülmüştür. İlgili yönetmeliğe ve yönetmelik eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi-Sertifikası Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, çalışanların herhangi bir işkolunda-meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş-oluşturulmuş ulusal yeterlilikte belirtilen şartları ve koşulları taşımaları halinde sahip olabilecekleri belgedir-sertifikadır.  Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK tarafından belgelendirilen kurumların verdiği eğitim ve sınavlar sonucunda alınabilen bir sertifikadır. Eğitim yapılmaz. Sadece yazılı ve uygulamalı sınav programı vardır.

Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi-Sertifikası sunulması zorunludur?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından açıklanan mesleklerde görev alan çalışanların Mesleki Yeterlilik Sertifikası-Belgesi sunarak çalışması zorunludur. İşverenler yapılan denetimlerde çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgelerini- Sertifikalarını sunmak zorundadır. Fakat Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından açıklanan meslekler ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesi olan personeller bu mesleklerde-işlerde görev alabilirler. Mesleki Yeterlilik Belgesi-Sertifikası istenen meslekler ile ilgili daha önce Mesleki Eğitim aldığını belgeleyenler bu belgesini kullanabilirler.

Mesleki Eğitim Belgelerinin, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen hangi mesleklerde geçerli olduğunu gösteren muafiyet tablosunaburadan (https://www.myk.gov.tr/images/stories/Muafiyet_Tablosu2019.pdf)

ulaşabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi

Mesleki Yeterlilik Eğitim değildir. Yazılı ve Uygulamaları Sınavdır.

Akredite olmuş kurum, sınavdan başarılı olmanız durumunda gerekli kayıtları Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletir. Kurum değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra sizlerin adına sertifika ve MYK kimlik kartı çıkararak sizlerin adresinize gönderir. Mesleki Yeterlilik Belgesi 3 yıl geçerlidir.

Sosyal MEDYADAN BİZE TAKİP EDİN

İş Sağlığı ve Güvenliği & OSGB Hizmetleri

Mesleki Eğitim Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi- Sertifikası Hangi Durumlarda Zorunludur?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından açıklanan işlerde çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgesi-Sertifikası, bu işler dışındaki tehlikeli ve çok tehlikeli tüm iş kollarında çalışanların Mesleki Eğitim Belgesi alma-bulundurma zorunluluğu vardır. İş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde işyerinin tehlike sınıfı ve işkoluna göre işverenlerden çalışanların mesleki eğitim belgeleri ve mesleki yeterlilik belgeleri-sertifikaları istenir. Çalışanların Mesleki Eğitim Belgelerini ve Mesleki Yeterlilik Belgelerini-Sertifikalarını sunamayan işyerlerine 6331 sayılı yasa gereği idari para cezası uygulanır.  

Mesleki Yeterlilik Kapsamında bulunan mesleklere (https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1) ulaşabilirsiniz.

Mesleki Eğitim Belgelerinin, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen hangi mesleklerde geçerli olduğunu gösteren muafiyet tablosuna

(https://www.myk.gov.tr/images/stories/Muafiyet_Tablosu2019.pdf) ulaşabilirsiniz.