Yangın Eğitimi ve Yangın Tatbikatı

Yangın Eğitimi ve Yangın Tatbikatı: 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Gereğince İşverenin bazı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklarından biri Acil Durumlara hazırlık amacıyla çalışanların eğitim seviyesini geliştirmektir. İş Sağlığı Güvenliği kapsamında yılda en az bir kez acil durum tatbikatı yapma zorunluluğu bulunan işveren, bu süreçte çalışanların acil durumlar ile ilgili eğitimlerini tamamlamalıdır.

Yangın Eğitimi - Yangın Tatbikatı - Eğitim Kapsamları - Yasal Dayanaklar

Yangın Eğitimi

Yangın, Ülkemizdeki iş yerlerinin acil durumlarının % 85’ini oluşturmaktadır. En sık görülen acil durum tipi olduğu için de eğitimler genellikle yangın üzerine olur. Yangın Eğitimi mevzuat içeriği ile birlikte yangına dair teknik bilgileri de içermelidir. Peki bu konular hangileridir.

Yangın eğitimi Konu Başlıkları Nelerdir

Yangın Eğitimi teorik ve uygulama olarak 2 kısma ayrılmaktadır.

Yangın Eğitiminin Teorik Kısmı 

 • Yangın Nedir ve Nasıl Meydana Gelir
 • Yangın Tipleri Nelerdir
 • Yangın Tüpü Tipleri ve Şekilleri
 • Yangın Tüpü Kullanım Şekilleri
 • Yangında Davranış Tipleri Nasıldır ve Nasıl olmalıdır
 • Hangi Yangında Hangi Tüp Tipi Kullanılır
 • Yangın Algılama Sistemi ve Kullanımı
 • Yangın Acil Durumunda Davranış Sıralaması
 •  İş Sağlığı güvenliği Açısından Yangın Sıklığı ve Deneyimleri

Yangın Eğitiminin Uygulama Kısmı

 • Yangın Sırasında Yapılacakların Sırası ve Uygulaması
 • Yangın Tüpü Kullanımı
 • Yangına Müdahale ve Uygulamaları
 • Acil Durumlarda İşletmeyi doğru terk etme ve güzergah değerlendirmesi
 •  Yangına Müdahale Sırasında Karşılaşılan Risklerin Bertarafı
 •  Acil durum koordinatörünün yangın olayını yönetme şekilleri
 • Haberleşmenin önemi
 • İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılacaklar
 • Yangın olayında kurtarma ve taşıma şekilleri

Yangın Tatbikatı Nedir

Belirli sıklıkla yapılan ve çalışanların acil bir duruma karşı davranışlarını geliştirecek olan senaryolardır. Yangın tatbikatı, acil durum tatbikatlarının en sık karşılaşılabilecek olan afete karşı reaksiyon geliştirme olayıdır. Çalışanların hem teori hem uygulama özellikli bir tatbikat ile yetiştirilmesi yangın afetinde kayıpları minimize eder.

Yangın Tatbikatı Sıklığı Nasıl Olmalıdır

Yangın Tatbikatları yer altı işletmeleri hariç en az yılda birdir. Ancak bu süreç işletmeye yetersiz geliyorsa ve yangın bilinci düşük ise bu süreç kısaltılabilir. Yer altı işletmelerde en az 6 ayda bir tatbikat yapılır.

Yangın Tatbikatında Görevlilerin Rolleri Nasıl Belirlenir

Acil Durum ekiplerinin isg profesyonelleri tarafından belirlenerek gerekli eğitimleri verilmelidir. Bu ekipler oluşturulurken fiziksel durumları ve iş yerindeki pozisyonları dikkate alınmalıdır. Örneğin: Yangın söndürme ekibine şoför seçilmemelidir. İşletmenin dışında bulunma ihtimalleri de göz önüne alınmalıdır. Hatta görevliler yıllık izine çıktıklarında, hastalık durumları için yedekleri belirlenmelidir. Yedek kişilerde eğitim almalıdır. Tatbikatlara katılmalıdır.

Yangın Eğitimleri ve Tatbikatları İçin Yasal Dayanaklar Nelerdir