WhatsApp
PAYLAŞ
KAYDIR

SIK SORULAN SORULAR

İletişim formu doldurmadan önce hakkımızda ve sık sorulan sorular bölümünde, aradığınız sorunun cevabını bulamadığınıza emin olunuz.

SIK SORULAN SORULAR

Osgb Hizmetinde Fiyatları Etkileyen Durumlar Neler?

İşyerinizde bulunan çalışan sayısı ve işyeri tehlike sınıfınızın, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi fiyatlandırmasında en önemli etkendir. İşyeri tehlike sınıfınızı vergi levhanızda bulunan nace kodundan öğrenebilirsiniz.

İşveren olarak, İş Sağlığı ve Güvenliğinde sorumluluklarım neler?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu'nun 4. maddesi işverenlerin görev sorumlulukları hakkında bilgiler vermektedir.

bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması,
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler
ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz
önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan
yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin
sorumluluklarını etkilemez.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Osgb firmaları nasıl hizmet sunar?

Osgb firmaları, çalışan sayınız ve işyeri tehlike sınıfınızın ortaya çıkardığı hizmet süresini o ay içinde tamamlar. Hizmet süresini tamamlarken, iş yerinin ihtiyacı olan risk analizi, acil durum eylem planı, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, msds formları v.b. işlemleri yıllık çalışma planına yazar ve işverene sunar.

Osgb ile sözleşme imzalanması ne ifade ediyor?

Osgb firmaları ve işyeri arasında bir hizmet sözleşmesi olması şarttır. Genellikle bu sözleşmeler 1 yıllık yapılmaktadır. Sözleşmede aksi bir madde yoksa istenilen tarihte sözleşme fesih edilebilir.

01.
Copyright © 2020. Her Hakkı Saklıdır. EYS
ÜSTE ÇIK