Misyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz

  • Ulusal ve Uluslararası mevzuatın getirdiği yükümlülükleri teknoloji ile birleştiren bir hizmet anlayışı.
  • Sürekli iyileştirme ve tarafsızlık ilkeleri ile kalite programlarına sadık teknorat bir yönetim.
  • Ekipman, Bina ve İnsan üçgeni ile organizasyon yapı güvenliğini benimseyen anlayış.
  • Sade, anlaşılabilir, info-grafiklere dayalı bir eğitim sisteminin sürekli olarak iyileştirilerek müşteri kazanımlarının arttırılması.
  • 5S Organizasyon Anlayışı ve Kaizen yaklaşımlarının benimsenerek müşteri alt yapısının sürekli geliştirilmesi.