Hizmet Süresi Hesaplama

Hizmet Süresi Hesaplama

Hizmet Süresi Hesaplama

Hizmet Sunan İSG Profesyoneli Çok Tehlikeli Sınıf Tehlikeli Sınıf Az Tehlikeli Sınıf
İşyeri Hekimi  15 dakika 10 dakika 5 dakika
İş Güvenliği Uzmanı 40 dakika  20 dakika  10 dakika

Not: Çalışan başına aylık olarak düşen hizmet süreleridir. 

Örnek Hizmet Süresi Hesaplama: 10 çalışanı bulunan Tehlikeli sınıftaki bir işyeri için; 100 dakika İşyeri Hekimi Hizmeti, 200 dakika İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti Aylık olarak sunulmalıdır.

İşyeri Hemşiresi ise sadece Çok tehlikeli sınıfta zorunlu olup çalışma süreleri aşağıdaki gibidir.

Hizmet Sunan İSG Profesyoneli 10-49 50-249 250+
İşyeri Hemşiresi 10 dakika 15 dakika 20 dakika