Menü Kapat

Osgb Nedir ve Osgb Ne İş Yapar

Osgb Nedir sorusu 29.12.2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ile cevap buldu. İş Sağlığı Güvenliği Hizmetinin Nasıl, Kimler tarafından ve yetkilileri gibi sorulara cevap veren Yönetmeliğimiz toplamda 25 maddeden oluşmaktadır.

OSGB Nedir, Bünyesinde Kimleri İstihdam Eder Ve Gerekli Donanımları Nelerdir​

OSGB Nedir

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi teriminin kısaltılmış hali Osgb’dir. Osgb; iş yerlerine, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinde hizmet sunabilen gerekli donanım ve personele sahip 6102 Türk Ticaret Kanununa tabii olan Şirketlerdir. 

Bünyesinde Kimleri İstihdam Eder ve Gerekli Donanımları Nelerdir

OSGB şirketleri bünyelerinde en az 1 tane İş güvenliği uzmanı, en az 1 tane işyeri hekimi ve en az 1 tane Diğer Sağlık Personeli İstihdam etmek zorundadır. Ayrıca bu çalışanlar tam zamanlı çalışmalıdır. Belirli odalara bölünmüş yerlerde kurulan osgb şirketleri, muayene odası, ilkyardım ve acil müdahale odası, iş güvenliği uzmanı odası, bekleme yeri ve arşiv bölümü bulundurmak zorundadır.

OSGB Firmalarının Görevleri Nelerdir - OSGB'ler Ne İş Yaparlar

OSGB Firmalarının Görevleri Nelerdir

OSGB Firmaları, 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunun İş hayatına getirdiği sorumlulukları doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri için danışmanlardır. Genel olarak Osgb’nin Görevleri Şöyledir;

  • Çalışma ortamı gözetiminde iş yerinin mevcut durumunda düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunmak
  • Sağlık Gözetiminde çalışanlarında sağlık durumlarını korumak ve geliştirmek
  •  İş yerinde acil durumların belirlenmesi ve acil durumlarda özel görevlilerin yetiştirilmesi için çalışmalarda bulunmak
  • Çalışma ortamı ve sağlık gözetiminde bulunan ve gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlarının saklanmasını sağlamak
  • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin Tespit Öneri Defterinin Doldurmasının ardından bir nüshasını arşivlerinde saklamak
  • Osgb hizmetinin sağlanmasında işin normal akışını engellememek
  • Çalışanların, işverenin ve isg kurulunun istatistik ve kayıtlara ulaşabilmesini sağlar.
  • Hizmetlerinin tamamında iş sağlığı güvenliği mevzuatı ve mevzuatın işaret ettiği standartlara yönelik iyileştirmelerde bulunmaktır.

OSGB Nedir Konusunda EYS OSGB Görev ve Sorumlulukları Nasıl Sağlar

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında; işletmelere, kurum ve kuruluşlara ve iş yerlerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetinin yanında ileri İSG Sistemi kurarak Mevzuatın taleplerinin üzerinde hizmet sunmaktayız. Danışmanlık kapsamlarında ülkemizin önde gelen kurumlarına sağladığımız veriler sayesinde iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı yönettiğimiz süreçler başarı ile devam etmektedir. Sıfır İş Kazası programını küçük adımlarla sürekli iyileştirme politikası ile iş yerinde İSG Süreçlerinde daimi kazanımlar elde ettik.