Koruyucu Hekimlik hizmeti

Koruyucu Hekimlik Hizmeti; Kurumlarda ve İşletmelerde bulunan tehlike kaynakları ile bu tehlikelerin dönüşebileceği riskler hakkında çalışanlarınıza özel çalışmalardır. Toplumsal sağlık kalitesini korumak ve geliştirmeyi şirketlerde gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Hekimlik hizmetlerini bu statüde 2’ye ayırabiliriz. TBT ile geniş içeriği okuyabilirsiniz.

1-) Tedavi Edici Hekimlik

2-) Koruyucu Hekimlik

Koruyucu Hekimliğin Toplum Sağlığına Katkıları

21. yüzyılda Sağlık tanımı; kişinin fiziki, ruhi ve psiko-sosyal yönden iyilik hallerinin bütünü şeklinde tanımlanmıştır. Toplum’un en küçük yapı taşı olan ailenin, bireylerinin iş sahalarında karşılaştıkları sağlık risklerini birincil önlemlerle korumak için işyeri koşullarını iyileştirici önlemler paketidir. Birincil tedbirler; işe giriş sağlık muayenesi, sağlık eğitimi, kişisel koruyucuların sağlanması ve risk analizi sonucu yapılan çalışmalardır. Tedavi edici hekimlik, iş yerinde karşılaşılan ve sonucunda ilaç v.b. tedavi ihtiyacı gerektiren hizmetler statüsündedir. Korucu Hekimlik ise öngörülen hastalıkları analiz ederek kişinin sağlığını korumaya yönelik yapılan çalışmalardır. İş yeri ve Çalışanları 6331 sayılı İSG kanunun öngördüğü proaktif yaklaşımlarla korunması hem işverenin maliyetleri hemde devletin sağlık giderlerini engelleyici bir önlem olacaktır.