Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

EYS AKADEMİ

Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

EYS OSGB olarak çalışanlarınıza Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi düzenlemekteyiz. EYS OSGB tarafından düzenlenen eğitimde Kimyasallarla Çalışma sırasında işyerinizde ki mevcut ve potansiyel tehlikeler dikkate alınarak işyerinize özel eğitim sunumu düzenlenir. İşyerinizde kullanmış olduğunuz kimyasallara yönelik düzenlediğiniz Kimyasal Risk Değerlendirmelerinde çıkan tehlike ve aksiyonları çalışanlara tebliği etmek ve bilgilendirmek “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” gereği bir zorunluluktur.

EYS OSGB olarak işyerinizde gerçekleştirdiğimiz Kimyasal Risk Değerlendirmeleri ve Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi sonunda tüm katılımcılara ücretsiz olarak Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi Kitapçığı verilecektir.

TEKLİF ALIN

istanbul eys kimyasallarla guvenli calisma

 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9’da Kimyasallar konusunda çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesini zorunlu tutmuştur.

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

MADDE 9 – (1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirilmelerini sağlar.  Bu eğitim ve bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir:

  1. a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.
  2. b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri.
  3. c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri.

ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri.

  1. d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.

(2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir.

(3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk değerlendirmesi için gerekli olan, 6. maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır.

 

 

 

Kimyasallarla Güvenli Çalış ve Kendini Koru.

TEKLİF ALIN

  • Programının Amacı ve Hedefi

Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi; işyerlerinde düzenlenen İş Sağılığı ve Güvenliği risk değerlendirme sonuçlarına göre kimyasallarla çalışan personellerin karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerden kaçınma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. EYS OSGB olarak düzenlediğimiz bu eğitim Kimyasallarla Çalışma sırasında kullanılması öngörülen Kişisel Koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında-standartlarda seçimi ve doğru kullanımı konusunda çalışanlarını bilinçlendirilmesini hedefleyen biz özel eğitimdir. Eğitim sürecinde çalışanlar örneklerle, risklerden kaçınma prensipleri, risklere karşı doğru kişisel koruyucu donanım seçimi nasıl yapılır ve bu donanımlar nasıl kullanılır sorularının cevaplarına ulaşmış olacaklar.

  • Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitim İçeriği

– Kimyasal Nedir? Tehlikeli Kimyasal Nedir? Kimyasallarla Yapılan Çalışmalar

-Kimyasalların Sınıflandırılması, Kimyasalların Sembolleri ve Güvenli Depolanması

-MSDS Nedir? MSDS Okuma ve Anlama Prensipleri

-Kimyasallarla Çalışma Yapılan Ortamlarda Güvenli Çalışma

-Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları

– Kimyasallara maruziyet sonrası ilkyardım

– Çalışma Öncesi Uygun Düzenleme ve İş Organizasyonları

– Kimyasallarla Çalışma Yapılan Ortamlarda Oluşabilecek Muhtemel Tehlikeli Ortamlar ve Risklerin Bertaraf Edilmesi, Oluşabilecek Risklere Karşı Ön Tedbirlerin Alınması

– Kimyasallarla Çalışma Yapılan Ortamlarda Riskler Ve Bu Risklerden Korunma-Kaçınma Prensipleri

– Kullanılacak/Seçilecek Ekipmanların Uygunluğu

– Kimyasallarla Yapılacak Çalışmalarda Kullanılacak KKD’ların Seçimi ve Kullanımı

– İş İzin Sistemleri

– Kimyasallar Sonucu Oluşacak Acil Durumlar için Acil Durum Planı ve Kurtarma Prosedürleri

– Yasal mevzuatlarda Çalışanların ve İşverenlerin Kimyasallarla Yapılan Çalışmalar ile ilgili yükümlülükleri

– Eğitim Katılım Sınavı ve Sertifikalandırma

– El Kitapçığı

  • İlgili Mevzuat

“6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Madde 16/1 incelendiğinde çalışanların çalıştıkları ortamda karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri konusunda bilgilendirilmesi zorunludur. Aynı maddenin 2. Bendi incelendiğinde ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan ve kalma riski olan tüm çalışanların tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınmış/alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi zorunludur.

Kimyasallarla ilgili “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” madde 9 incelendiğinde işverenlerin çalışanlarına Kimyasal ve Kimyasallara bağlı ortaya çıkabilecek tehlikeler ve Kimyasallarla Güvenli Çalışma konusunda eğitim vermesi/verilmesi zorunluluğu görülmektedir.