İşyeri Hekimi Hizmeti ve Görevleri

İşyeri Hekimi Hizmeti, İş Sağlığı Güvenliği Hizmetlerinin ”Sağlık İşlemlerini” yerine getiren profesyonellerdir. Görev ve Sorumlulukları yönetmelikler ile sabit olan İşyeri Hekiminin İSG çalışmaları hakkında bilgi verelim.

İşyeri Hekimi Hizmeti Nedir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Hizmet Süresi Hesabı Nasıl Yapılıyor

İşyeri Hekimi Hizmeti Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu uyarınca iş yerlerine İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri Hekimi; tıp fakültesinden mezun ve uzmanlık aranmadan ilgili eğitim kurumundan eğitimlerini tamamlamış ve ÖSYM’nin İşyeri Hekimliği Sınavından başarılı olmuş profesyonellerdir. Sınavda başarılı olanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İş Sağlığı Güvenliği Müdürlüğünce Sertifikalandırılır. İş yerlerine sunduğu hizmetlerin içeriği İşyeri Hekimlerinin görev, sorumluluk ve yetkileri Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.

İşyeri Hekimi Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri Hekimi; İş yerlerini ve çalışanlarını, kronik veya akut risklere karşı koruyucu sağlık hizmetleri sunmakla görevlidir. Bu konuyu açmak gerekirse iş yerinde var olan kimyasal, biyolojik, fiziksel ve ergonomik risklere karşı çalışanları koruyucu tedbirler üzerine çalışırlar.

İşyeri Hekiminin Genel Görevleri Şöyledir;

 • Çalışanların İşe Giriş ve Periyodik Muayeneleri yaparak sağlık raporunu düzenlemek ve raporları iş yerinde muhafaza etmek
 •  Periyodik Sağlık Muayeneleri ile gerekliyse sağlık taramalarını belirleyerek Çalışanların Sağlık Gözetimini Sağlamak
 • İş yerinde yapılacak sağlık taramaları hakkında işverene önerilerde bulunmak
 • İş yeri Sağlık Güvenlik Birimi ve Kurul Faaliyetlerinde İş Sağlığı Konularında Rehberlik Yapmak
 • Risk Değerlendirme Ekibine İş Sağlığı Konularında Önerilerde Bulunmak
 • Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolünde Fikirler Üreterek gerekliyse bağışıklama önerileri sunmak
 •  İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını Önleme Çalışmalarına Katılarak Öneriler Sunmak
 •  İş yerinde Kronik hastalığı bulunan, meslek hastalığı ön tanısı konulan, özel politika gerektiren çalışanlar, madde bağımlıları ve birden çok iş kazası geçirmiş çalışanların uygun işlere yerleştirilmeleri için gerekli muayeneleri yaparak raporlar tutmak
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe  devamsızlık durumlarının iş yerindeki çalışma ortamından kaynaklanıp kaynaklanmadığını bulmak
 • Sağlık nedeniyle işten uzaklaşan çalışanların işe dönüşlerinde sağlık muayenelerini yapmak ve eski görevlerini yapmada sakınca gördüyse uygun bir işte çalıştırılması için işverene önerilerde bulunmak
 •  Sağlık gözetimi çalışmalarını kayıt altına alarak İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte düzeltici önleyici faaliyetler düzenlemek
 • Yıllık Çalışma, Eğitim ve Değerlendirme Planlarını İş güvenliği Uzmanı ile Birlikte İşverene sunmak
 • İş Sağlığı ve Hijyen konularında Eğitimler Düzenleyerek, Eğitimleri kayıt altına almak
EYS OSGB ile Markanız, Çalışanlarınız, İşyeriniz Güvendedir.

İşletmelere Ne Kadar Süre İle Hizmet Verir

İş sağlığı hizmetlerini İş yerinin Tehlike Sınıfına ve Çalışan Sayısına göre verir. İş yerinin Tehlike Sınıfını Nace Kodu Belirler. Nace Kodu Vergi levhasında 6 hanelidir ve ikili şekilde kodlanmıştır. Örnek vermek gerekirse 12.34.56 şeklindedir. 

İşyeri Hekimi Tehlike sınıflarına göre Çalışan başına Aylık;

 • Az Tehlikeli Sınıfa 5 Dakika
 • Tehlikeli Sınıfta 10 Dakika
 • Çok Tehlikeli sınıfta 15 Dakikadır.

Bu süreler aylık en az çalışma süresidir. Yolda geçen süreler bu sürelere dahil edilemez. Bu sürelerden az hizmet verilemez.

İşyeri Hekimi Hizmetinde EYS OSGB Farkı

İş Sağlığı Hizmetini Sunarken dikkat ettiğimiz en öncelikli konu işverenin ve çalışanların İş Sağlığı Güvenliği anlayışının geliştirilmesidir. Sağlıklı bir iş yerinde çalışmanın hem çalışanlarınıza vereceğiniz önemi vurgularken diğer yandan da müşterilerinize pozitif bir sunum oluşturmuş olacaksınız. Çalışanların bu değişim ile sağlıklı ortamlarda çalışması motivasyonu arttırarak verimliliği yükseltecektir. İş yeri tertip ve düzeni ile birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltarak hukuki güvencesi sağlanmış olur. İstanbul EYS OSGB İş Sağlığı Konularında kullandığı yazılımlar ile birlikte Dijital kayıtlar güncel kalarak İnsan Kaynaklarının yükünü azaltmış olacaksınız.