Her şirketin bir tehlike sınıfı vardır. Tehlike sınıfınızı vergi levhanızda bulunan Nace Kodundan öğrenebilirsiniz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta bulunan tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Hizmeti alması zorunludur. Az Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde ise toplam çalışan sayısı 50 ve üzerinde ise bu hizmeti alması zorunludur.