Şirketlerin tehlike sınıfları ve çalışan sayısı ile Uzman ve Hekimin çalışma süresi farklılık gösterir. Tehlike sınıflarına göre; İşyeri Hekimi, Az tehlikeli sınıfta 5, Telikeli sınıfta 10, Çok tehlikeli sınıfta 15 dakika çalışır. Bu sayılar çalışan başınadır. Çok Tehlikeli sınıfta bulunan bir işyeri düşünelim. Çalışan başına İşyeri Hekimi Ayda 15 dakika, İş Güvenliği Uzmanı Ayda 40 dakika çalışır.