İş Güvenliği Firmaları

İş Güvenliği Firmaları, İş Güvenliği firmaları ne iş yapar, osgb firması iş güvenliği mi?

İş Güvenliği Firmaları Ne İş Yapar

İş Güvenliği Firmaları, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde verilen görevleri yerine getiren firmalardır. Limited veya Anonim şirket olarak kurulan ve Bakanlıkça yetkilendirilen bu firmalar; iş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi ve İşyeri hemşiresi istihdam ederler. İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinde, kurumlara rehberlik, çalışma ortamı gözetimi, sağlık gözetimi görevleri gibi başlıca görevleri vardır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği zorunluluklardan biri İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğudur. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İş yerlerinde zorunlu olan bu durum, az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 50 kişinin üzerinde zorunluluk getirmektedir. Bu istihdam zorunluluğunu iş yerlerine yükleyen Kanun, iş yerlerinin İSG ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Bakanlıkça yetkilendirilen OSGB firmalarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İş Güvenliği firmaları anlayışı ile Yetkilendirilmiş OSGB’ler akla gelmelidir.

İş Güvenliği Firmaları ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir

OSGB’ler ile çalışmak KOBİ’ler için oldukça avantajlı. Bünyelerinde İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi çalıştırmanın maliyetlerini karşılamakta zorlanacak olan bu kurumlar bu hizmeti peyderpey Osgb’lerden karşılamaktadır. Bu sebeple; personel istihdam maliyetlerinin tamamından kurtulan kurumlar, BES veya Tazminat gibi ek maliyetler ile de karşılaşmazlar.

Kurumsal Çözümler
0%

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi EYS ile Kurulur

İşletmenizde daha önce İSG Sistemi Kuruldu ancak işlemiyor mu? ISO 45001 standartlarında Hizmet sunan EYS OSGB'den Teklif alın.

Teklif Formu

İş Güvenliği Firmaları olan OSGB'ler Sizleri Güvene Alır

Firmanız bünyesine alacağın personelin yetkin biri olmasını istersiniz. Tüm İnsan kaynakları böyle bir işe alım süreci ister. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi aldığınızda da hedef budur. Sadece 1 personel alacaksınız sonuçta. Ancak Osgb’ler bünyelerinde birden çok profesyonel istihdam eder. Ayrıca organizasyonu iyi örgütleyen bir OSGB işletmenizi gözlemlemesi için birden çok isg uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirir.

Osgb Firmaları, iş sağlığı ve güvenliği alanında daha kalıcı olabilmek adına kendilerini sürekli iyileştirmek zorundadır. Dijital süreçlere entegre olmak, güncel kalmak ve saha denetimlerini sıklaştırarak markasını korumak Osgb’lerin kurumsal görevlerindendir.

OSGB'lerin Ana Görevleri Nelerdir

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden

İş Güvenliği Firmaları Sorumludur.

EYS OSGB İş Güvenliği Firmaları Arasında İstanbul Bölgesi Hizmeti Verir

EYS İş Güvenliği Firması olarak yıllardır hizmet sunmaktadır. Bünyesinde bulunan profesyoneller ile hizmetlerini sürekli geliştirmektedir. Hizmet öncesi ücretsiz keşiflerle mevcut durumunuzu öğreniyoruz ve iyileştirme çalışmalarına başlıyoruz. İstanbul bölgesinde EYS OSGB Ofisleri Esenler ve Şişli İlçelerinde bulunuyor.