Risk Değerlendirme Ekibi

Risk Değerlendirme Ekibi

Risk Değerlendirmesi 6331 sayılı yasa gereği işyerinde oluşabilecek ya da dışarıdan gelebilecek tüm tehlikelerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve dokümante edilmesi anlamına gelmektedir. 6331 sayılı yasanın 10. Maddesine göre işverenler Risk Değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. İşverenlerin işyerlerinde ki olası tehlike ve tehlikelere bağlı ortaya çıkabilecek riskleri önceden tahmin etmek, proaktif çözümler sunmak ve uygulamak amacıyla kurduğu ekibe Risk Değerlendirme Ekibi denir.

Risk Değerlendirme Ekibi, 6331 sayılı yasa gereği tüm işyerlerinde yapılması zorunlu olan Risk Değerlendirmesi ya da Risk Analizi faaliyetlerini yürüten ekiptir.  Risk değerlendirme ekibinin kimlerden oluşacağı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yazmaktadır. Risk Değerlendirme Ekibi işyerlerinde işyerinin tehlike sınıfına göre Risk Değerlendirmesini yeniler. Risk Değerlendirme Ekibi işyerinde yaşanan ya da yaşanabilecek olası iş kazaları, ramak kala olaylar, taşınma, proses ya da ürün-üretim değişimi sonrası Risk Değerlendirmesini- Risk analizini yeniler.

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimlerinin Düzenlenmesi

Risk Değerlendirmesi Ekibi tehlike kaynakları, risklerin belirlenmesi ve analizi, risk kontrol adımları ve kayıt sistemi hakkında bilgilendirilmelidir. İstanbul EYS OSGB olarak Risk Değerlendirme Ekibi eğitimlerinin düzenlenmesi ve organizasyonu konusunda çözüm ortağınız olarak çalışıyoruz.

Risk Değerlendirme Ekibi Kimlerden Oluşur?

 • İşveren veya işveren vekili,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
 • İşyerindeki çalışan temsilcileri,
 • İşyerindeki destek elemanları,
 • İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar,

Risk Değerlendirme Ekibi Risk Değerlendirmesini Ne zaman Yeniler?

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Ayrıca Risk Değerlendirmeleri aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi durumunda yenilenmeli ve Risk Değerlendirme Ekibi bu durumlardan haberdar edilmelidir.

 • İşyerinin taşınması veya işyerindeki değişiklikler sonrasında,
 • İmalat-üretim yönünden bir değişiklik olması durumunda
 • Yeni alet-ekipman makine gelmesi durumunda
 • Üretim proseslerinde ki olası değişikliklerden, proses adımlarının değişiminden sonra
 • İşyerinde makine ve ekipman üzerinde yapılacak olası değişimlerden sonra,
 • İş kazası, ramak kala olay ya da meslek hastalığı vb. durumların yaşanmasından sonra,
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

 

Risk Değerlendirmesi iş kazası, ramak kala olay ya da meslek hastalığı vb. durumların yaşanmasından sonra Risk Değerlendirme Ekibi tarafından yenilenir.

 

Risk Değerlendirme Yönetmeliği