Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi

Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi

EYS OSGB olarak çalışanlara teorik ve uygulamalı Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi düzenlemekteyiz. EYS OSGB tarafından düzenlenen eğitimde sahada kullanılacak tüm kişisel koruyucu donanımlar çalışanlara teorik olarak ve uygulamalı olarak anlatılır ve kullandırılır.

Programının Amacı

Bu eğitim işyerlerinde düzenlenen İş Sağılığı ve Güvenliği risk değerlendirme sonuçlarına göre kullanılması öngörülen Kişisel Koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında-standartlarda seçimi ve doğru kullanımı konusunda çalışanlarını bilinçlendirilmesini hedefleyen biz özel eğitimdir. Eğitim sürecinde çalışanlar örneklerle, risklere karşı doğru kişisel koruyucu donanım seçimi nasıl yapılır ve bu donanımlar nasıl kullanılır sorularının cevaplarına ulaşmış olacaklar. Çalışanlar iş sahanızdaki mevcut ve potansiyel tehlikeler karşısında doğru kişisel koruyucu donanım seçimi ve kullanımı ile ilgili bilinçlendirilmiş olacaklar.

Eğitim İçeriği

  • Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir?
  • KKD’ların İş Sağlığı Ve Güvenliği Açından Önemi
  • KKD’ların Sınıflandırılması
  • KKD’ların Seçimi
  • KKD’ların Kullanımı, Muhafazası ve Korunması
  • KKD’ların Bakım-Onarım ve Periyodik Kontrol Süreçleri
  • Yasal mevzuatlarda Çalışanların ve İşverenlerin Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili yükümlülükleri
  • Kişisel Koruyucu Donanımların Uygulamalı Şekilde Çalışanlara Kullandırılması
  • Eğitim Katılım Sınavı ve Sertifikalandırma
  • İsteğe Göre El Kitapçığı

 

Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?

Kişisel Koruyucu Donanımlar toplu koruma önlemleri ile risklerin sıfıra indirilemediği noktalarda çalışanları iş kazalarından korumaya yönelik kullanılan ve kişiye özel koruyuculardır. Özetle Kişisel Koruyucu Ekipmanlar çalışanları iş sahalarında ki mevcut ve potansiyel tehlikelere karşı korumak amaçlı kullanılır. Tüm çalışanlar olarak kişisel koruyucu ekipmanlarımızı kullanmadığımız taktirde yaralanabileceğimizi hatta ölebileceğimizi bilerek çalışmalı ve ekipman kullanımına gerekli önemi vermeliyiz. Kişisel koruyucu donanımlara örnek olarak baret, yelek, iş ayakkabısı, eldiven, emniyet kemeleri, iş kıyafetleri (tulum vb.), koruyucu yüz siperlikleri, cilt koruyucu merhemler, maskeler ve gözlükler gösterilebilir.

Kişisel Koruyucu Donanımların Sınıflandırılması

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi

Kullanılan tüm kişisel koruyucu donanımlar iş yürütümüne uygun standartlarda seçilmeli ve hepsinde “CE” işareti bulunmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar yapılan ya da yapılacak risk değerlendirme sonuçlarına göre alınacak koruyucu ve önleyici tedbirlere göre seçilmelidir.

EYS OSGB olarak İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli (İzmit) illerinde hizmet verdiğimiz firmalara kişisel koruyucu donanımların kullanımı eğitiminin yanı sıra doğru koruma sınıfında seçimi konusunda da rehberlik etmekteyiz.

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı, Muhafazası ve Bakımı

Kişisel Koruyucu ekipmanlar her kullanımdan önce gözle kontrol edilmelidir. Bu ekipmanların bakım onarımıimalatçıdan temin edilen kullanım kılavuzunagöre yapılması ve gerekli ise yenileri ile değiştirilmelidir. Ekipmanlar imalatçının belirlediği tarihler içerisinde teknik periyodik kontrole tabi tutulmalı ve muhafaza edilmelidir. Ekipmanlar seçilirken-kullanılırken ve alınırken üretim yılı ve raf ömrü karşılaştırılarak tercih edilmelidir.

Yasal Dayanak

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, madde 6 e bendi incelendiğinde işverenlerin çalışanları korumaya yönelik kullanılacak ekipmanları ücretsiz temin etme zorunluluğu görülmektedir. Aynı zamanda yönetmelik işverenlerin; bu ekipmanların imalatçının belirlediği tarihler içerisinde ve risk değerlendirmelerinde öngörülen sürelerde bakım-onarım ve periyodik kontrole tabi tutulması gerektiğini söylemiştir.