Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

EYS OSGB olarak çalışanlarınıza Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi düzenlemekteyiz. EYS OSGB tarafından düzenlenen eğitimde Kapalı Alanlarda kullanılacak tüm koruyucudonanımlar (Havalandırma ve Toz toplama sistemleri, akrobat kollar, tripodlar, ölçüm cihazları vb.) anlatılmaktadır. Çalışanlarınıza iş sahanızdaki mevcut kapalı alanlarda kullanımı gerekli kişisel koruyucu donanımlarteorik olarak ve uygulamalı olarak anlatılır ve kullandırılır.

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi Programının Amacı

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi işyerlerinde düzenlenen İş Sağılığı ve Güvenliği risk değerlendirme sonuçlarına göre kapalı alanlarda çalışan personelleri karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerden kaçınma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim Kapalı Alanda kullanılması öngörülen Kişisel Koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında-standartlarda seçimi ve doğru kullanımı konusunda çalışanlarını bilinçlendirilmesini hedefleyen biz özel eğitimdir. Eğitim sürecinde çalışanlar örneklerle, risklerden kaçınma, risklere karşı doğru kişisel koruyucu donanım seçimi nasıl yapılır ve bu donanımlar nasıl kullanılır sorularının cevaplarına ulaşmış olacaklar.

Eğitim İçeriği

 • Kapalı Alan Nedir?
 • Kapalı Alanları/Ortamların Sınıflandırılması
 • Kapalı Ortamlarda Güvenli Çalışma
 • Kapalı Ortamlarda Oluşabilecek Muhtemel Tehlikeli Ortamlar ve Risklerin Bertaraf Edilmesi
 • Kapalı Alanlarda Karşılaşılabilecek Riskler Ve Bu Risklerden Korunma-Kaçınma Prensipleri
 • Giriş, iniş, çıkış sistemleri
 • Kullanılacak/Seçilecek Ekipmanların Uygunluğu (Akrobat kol, aydınlatma, gaz ölçüm, tripod vb.)
 • Kapalı Ortamlarda Kullanılacak KKD’ların Seçimi ve Kullanımı
 • İş İzin Sistemleri
 • Kapalı Ortamlarda Acil Durum Planı ve Kurtarma Prosedürleri
 • Yasal mevzuatlarda Çalışanların ve İşverenlerin Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalar ile ilgili yükümlülükleri
 • Eğitim Katılım Sınavı ve Sertifikalandırma
 • İsteğe Göre El Kitapçığı

Kapalı Alan Nedir?

Bir kısmı ya da tamamı kapalı olan, sınırlı bir hacmi ve girişi-çıkışı kısıtlı olan, sürekli çalışma yapmak-insan bulunması için tasarlanmamış ve içerisinde sınırlı miktarda hava ve/veya gaz ihtiva eden ortamlara Kapalı Alan denir. Kapalı ortamlara; Depolama tankları, Reaktörler, Eşanjör İçleri, Konteyner içleri, Tankerler, Kazanlar, Basınçlı kaplar, Silolar ve diğer kompartımanlı tanklar, Derin çukur ve oyuk boşluklar, Boru Hatları, Kanalizasyon tesisleri, Kuyular, Kanallar, gemi bordası boşlukları, Kargo tankları, Petrol tankları, Atık Tankları, Faydasız ve terk edilmiş boşluklar örnek gösterilebilir.

İlgili Mevzuat

6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Madde 16/1 incelendiğinde çalışanların çalıştıkları ortamda karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri konusunda bilgilendirilmesi zorunludur. Aynı maddenin 2. Bendi incelendiğinde ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan ve kalma riski olan tüm çalışanların tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınmış/alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi zorunludur.