işyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri

işyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri

İşyeri Hekimlerinin çalışma süreleri işverenler, satın alma birimleri ve insan kaynakları birimlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği konularında en çok cevabını aradığı konulardan biridir. 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikteDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında işyeri hekimlerinin aylık çalışma süreleri işyerlerinin tehlike sınıfına göre güncellenmiştir. Buna göre;

İşyeri Hekimleri,

Az Tehlikeli Sınıfta Bulunan İşyerlerinde Çalışan Personel Başına 5 Dk.

Tehlikeli Sınıfta Bulunan İşyerlerinde Çalışan Personel Başına 10 Dk.

Çok Tehlikeli Sınıfta Bulunan İşyerlerinde Çalışan Personel Başına 15 Dk.

görev almalıdır.

Örnek Hesaplama:

50 Kişi Çalışan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre hesaplanması,

Az Tehlikeli Sınıfta, 50 Kişi (Personel Sayısı) x 5 Dk. (İşyeri Hekimi Kişi Başı Çalışma Süresi) = 250 Dk.

Tehlikeli Sınıfta, 50 Kişi (Personel Sayısı) x 10 Dk. (İşyeri Hekimi Kişi Başı Çalışma Süresi) = 500 Dk.

Çok Tehlikeli Sınıfta, 50 Kişi (Personel Sayısı) x 15 Dk. (İşyeri Hekimi Kişi Başı Çalışma Süresi) = 750 Dk.

İşyeri Hekimlerinin Tam Zamanlı Görevlendirilmesi

Tam zamanlı işyeri hekimi çalışması gereken iş yerlerinin personel sayıları, 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikteDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında değişmiştir.  Buna göre

  1. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, her 2000 personel başına,
  2. Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, her 1000 personel başına,
  3. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, her 750 personel başına,

Tam zamanlı işyeri hekimi görevlendirilmelidir.

  • Çalışan sayısının bu rakamların tam katlarından fazla olması durumunda personel başına yapılması gereken süre kadar ek işyeri hekimi ataması isg-kâtip üzerinden yapılmalıdır.
  • Birden fazla iş yerinde görev yapan işyeri hekimleri için, iş yerleri arasında ulaşım nedeniyle geçen süreler hizmet süresinden sayılmaz.
  • Ayrıca tam zamanlı görev yapan işyeri hekimlerinin başka bir iş yeri ile sözleşme yapamayacağı da yönetmelik ile belirtilmiştir.