Elektrik İle Çalışmalarda İSG Eğitimi

Elektrik İle Çalışmalarda İSG Eğitimi

EYS OSGB olarak çalışanlarınıza Elektrik İle Çalışmalarda İSG Eğitimi düzenlemekteyiz. EYS OSGB tarafından düzenlenen eğitimde Elektrik İle Çalışma sırasında işyerinizde ki mevcut ve potansiyel tehlikeler dikkate alınarak işyerinize özel eğitim sunumu düzenlenir. 

Programının Amacı

Elektrik İle Çalışmalarda İSG Eğitimi; işyerlerinde düzenlenen İş Sağılığı ve Güvenliği risk değerlendirme sonuçlarına göre elektrikli aksamlarda ve elektrik işlerinde çalışan personellerin karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerden kaçınma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim Elektrikle Çalışma sırasında kullanılması öngörülen Kişisel Koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında-standartlarda seçimi ve doğru kullanımı konusunda çalışanlarını bilinçlendirilmesini hedefleyen biz özel eğitimdir. Eğitim sürecinde çalışanlar örneklerle; elektrikle çalışma kuralları, risklerden kaçınma,risklere karşı doğru kişisel koruyucu donanım seçimi nasıl yapılır ve bu donanımlar nasıl kullanılır sorularının cevaplarına ulaşmış olacaklar.

Eğitim İçeriği

 • Elektik ve Elektrik İşleri Nelerdir? Topraklama, Nötrleme ve Kaçak Akım Rölesi Kavramları
 • Küçük gerilim, Tehlikeli Gerilim, Alçak Gerilim, Yüksek Gerilim Tanımlamaları
 • Elektrikle Çalışma Yapılan Ortamlarda Güvenli Çalışma
 • Çalışma Öncesi Uygun Düzenleme ve İş Organizasyonları
 • Elektrikle Çalışma Yapılan Ortamlarda Oluşabilecek Muhtemel Tehlikeli Ortamlar ve Risklerin Bertaraf Edilmesi, Oluşabilecek Risklere Karşı Ön Tedbirlerin Alınması
 • Elektrik İşlerinde Kullanılacak/Seçilecek Ekipmanların Uygunluğu
 • Kaçak Akım Rölesi nedir? Ne amaçla ve nerelerde kullanılır?
 • Hata Akımı, Kaçak Akım, Koruma Topraklaması vb. tanımlar
 • Akü Şarj Alanları İle İlgili Alınması Gereken Tedbirler
 • Elektrikle İlgili Bakım-Onarım İşlerinde Kullanılacak KKD’ların Seçimi ve Kullanımı
 • İş İzin Sistemleri
 • Elektrik Çarpmaları-Yangınları Oluşacak Acil Durumlar için Acil Durum Planı ve Kurtarma Prosedürleri
 • Yasal mevzuatlarda Çalışanların ve İşverenlerin Elektrik İle Yapılan Çalışmalar ile ilgili yükümlülükleri
 • Eğitim Katılım Sınavı ve Sertifikalandırma
 • İsteğe Göre El Kitapçığı

İlgili Mevzuat

6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Madde 16/1 incelendiğinde çalışanların çalıştıkları ortamda karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri konusunda bilgilendirilmesi zorunludur. Aynı maddenin 2. Bendi incelendiğinde ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan ve kalma riski olan tüm çalışanların tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınmış/alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi zorunludur.