İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği tanımını yapmadan önce “İş Sağlığı nedir?” sorusuna cevap verebilmek gerekir. İş Sağlığı Bilimi; genel anlamıyla iş yaşamı ve sağlık arasında ki etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır. İş Sağlığı Uluslararası Çalışma Örgütü (WHO) tarafından; çalışanların bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyilik hali içinde bulunması, bu iyilik halinin sürdürülmesi-geliştirilmesi şeklinde 1949 yılında tanımlanmıştır. EYS OSGB ve ekibimiz işyerlerinde çalışanların her anlamda iyilik halini maksimum düzeyde tutma amaçlı yapılan çalışmalarda lider rolünü üstlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği; işyerlerinde işin yürütümü sırasında çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunması ve bu doğrultuda teknik tedbirlerin alınması amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar olarak tanımlanabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Biliminin amacı iş yerlerinde güvenli çalışma ortamı oluşturarak çalışanların korunmasını sağlamak ve beraberinde üretim ve işletme güvenliğini sağlamaktır. İstatistiklere bakıldığı zaman İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri ile çalışanları bedenen, ruhen ve sosyal yönden korumak iş yerlerinde ki iş kazaları ve meslek hastalıklarını minimuma indirdiği için işyerlerin de manevi yönden huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Üretim güvenliğinin sağlanması ile verim artışı sağlanacağından işyerlerinin ekonomik durumu için özellikle önemlidir. EYS OSGB olarak amacımız işyerinizde çalışanların korunması, üretim ve tesis güvenliğinin sağlanması için 7/24 çözüm ortağı olarak size yardımcı olmaktır.

 

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Ne Durumdadır

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği 30 Haziran 2012 tarihinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraber yasalaşmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun temelinde devlet, işveren ve çalışan belli yükümlülükler altına alınmıştır. Yasa ile beraber devlete İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden işyerlerini denetleme yükümlülüğü gelmiştir. İşverenlere işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü tedbiri almak-aldırmak yükümlülüğü getirilmiştir. Çalışanlara ise İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alınan tedbirlere ve kurallara uymak yükümlülüğü getirilmiştir.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği genel olarak İSG kısaltması ile kullanılır. İş Sağlığı ve Güvenliğinin işyerlerinde bir kültür olgusu olarak yaşatılması gerekmektedir. EYS OSGB olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ekibimizden ilk isteğimiz iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği olgusunun, bir kanun gereği olmaktan ziyade temel yaşam hakkı olarak görülmesini sağlamalarıdır. EYS OSGB ve ekibimiz İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün işyerlerinde oluşmasında lider rolünü üstlenmektedir. Çalışmalarımızı kurumumuzun isminin açılımı olan Entegre Yönetim Sistemlerini esas alarak yürütmekteyiz.