Çalışanlar İçin İş Güvenliği Sertifikası

Çalışanlar İçin İş Güvenliği Sertifikası

2012 yılında hayatımıza giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 2013 yılında kabul edilen Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği tüm personelin iş güvenliği eğitimi alması zorunludur. Sektör ve çalışan sayısı fark etmeksizin herhangi bir yerde sigortalı çalışan tüm personelin iş güvenliği eğitimi alarak iş güvenliği sertifikası alması zorunlu hale gelmiştir. İşyerleri 6331 sayılı yasa gereği tüm çalışanlarına iş güvenliği eğitimi aldırmak ve bu eğitimi belgelendirmek zorundadır. İş Güvenliği Eğitim sertifikaları işyerlerinin tehlike sınıfına göre tazeleme eğitimleri ile belli periyotlarda yenilenmelidir. İstanbul EYS OSGB olarak; İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimizin verdiği tüm ilk eğitimleri ve tazeleme eğitimlerini yasaya uygun şekilde belgelendiriyoruz ve tüm çalışanlarınızın iş güvenliği sertifikasını almasında çözüm ortağınız olarak görev alıyoruz.

İşyerlerinin tüm çalışanlarına iş güvenliği eğitimi aldırarak bu eğitimi belgelendirmesi zorunludur.

Çalışanların İş Güvenliği Sertifikası Nereden Alınır?

İstanbul EYS OSGB olarak çalışanlarınızın işe giriş İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini ve yıllık planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini vererek İş Güvenliği Sertifikası almasında çözüm ortağınız olarak çalışıyoruz.

İş Güvenliği sertifikası OSGB’lerden ve işyerine hizmet veren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinden alınabilir.

Çalışanların İş Güvenliği Sertifikasını kimler verebilir?

İş güvenliği sertifikası; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin verdiği eğitimler sonunda yaptıkları bir son test sonucu bu eğitimi belgelendirmek adına işyerlerine sunulur. Bu eğitimleri işyerlerinin hizmet aldığı OSGB çalışanları, işyerine bağlı iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve gerekli kıstasları sağladığı takdirde işyeri sahipleri verebilir. İşyeri sahipleri işyerleri ve çalışan sayıları belli kriterlere uyuyorsa ve iş güvenliği uzmanı değilse ilgili bakanlıktan bir eğitim alarak çalışanlarına eğitim verebilir ve bu eğitimi sertifikalandırabilir.

İş Güvenliği Sertifikası Neden Zorunludur?

Tüm işyeri çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını hedefleyerek 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kabul edilmiştir. Kanuna bağlı olarak 2013 yılında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edilmiştir.  İlgili kanun ve yönetmelikler gereği tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alarak sertifikalandırılması zorunlu hale gelmiştir.İlgili yasa ve yönetmelikler gereği az tehlikeli sınıfta işyerleri için 3 yılda 8 saatlik eğitim,Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 2 yılda 12 saatlik eğitim ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1 yılda 16 saatlik eğitimler planlanır.

 

İş Güvenliği Sertifikası ne zaman yenilenir?

İş Güvenliği Sertifikaları iş yerlerinin tehlike sınıfına göre belli periyotlarda yenilenir.

  • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerine 3 yılda 1
  • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 2 yılda1 
  • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1 yılda 1 eğitimler yenilenir.

Teklif Alın.