Tarafından gönderildi: eysosgb Kategori: OSGB Yorumlar: 0

2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerini tehlike sınıflarına ayırmıştır. Çok Tehlikeli ve Tehlikeli sınıftaki işyerleri 1 çalışan dahi çalıştırsa İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak zorundadır. Ancak Az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde özel durumlar var.

Az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan yerler, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır. Kanunun çıktığı günden itibaren 50’nin altında çalışan bulunun az tehlikeli iş yerleri için olan zorunluluk erteleniyor. 23.07.2020 tarihinde çıkarılan torba yasa ile birlikte 50’den az çalışanı bulunan iş yerleri 31.12.2023 tarihine kadar iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu ertelenmiştir.

50'den az çalışanı olan Az tehlikeli sınıfta işyerlerinin isg zorunlulukları nelerdir?

31 Aralık 2023 yılına kadar 50’den az çalışanını bulunan bir iş yeri, isg-katip üzerinden iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunda değil. Ancak bu tip iş yerlerinin yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları var. İşverenlerin, çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak zorundadır. Ayrıca İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre Acil Durum Eylem Planı Hazırlamalıdır. Risk Değerlendirmesi yaparak, iş yerinde önleyici ve düzeltici tedbirler almalıdır. Çalışanlarının yaptıkları işe uygun bir şekilde mesleki eğitim ve mesleki yeterliliklerini belirleyerek aldırmalıdır. İşe Giriş Sağlık Raporlarını düzenleyerek sağlık taramalarını yaptırmalıdır.