Küçükçekmece Osgb

Küçükçekmece OSGB firmaları, bakanlık tarafından yetki alan işletme tipidir. Hızlı bir büyüme evresinde olan iş sağlığı ve güvenliği sektörünün lokomotifleri osgb’lerdir. Riskler ile mücadele de sizlere yardımcı olan iş güvenliği uzmanları gelişen bu sektörde artık tecrübe sahibi. Şantiyelerde, üretim tesislerinde, hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm iş sahalarında, iş güvenliği uzmanları küçükçekmece osgb bünyesinde.

Küçükçekmece İş Güvenliği Faaliyetleri Nelerdir

Küçükçekmece iş güvenliği faaliyetlerinde bir çok hizmeti size sunar. Bu faaliyetlerin bir kısmı rehberlik, bir kısmı da tespit ve önleme amaçlı çalışmalardır.

Tüm bu hizmet içerikleri işletmelerin zorunlu almaları gereken eğitim ve hizmetlerdir.

EYS OSGB , Güvenli Çalışma Ortamları Oluşturur.

Küçükçekmece Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş Sağlığı ve güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile birlikte ortak sağlık güvenlik birimi firmaları gündeme geldi. İşyerinde yürütülen tüm faaliyetlerde isg hizmeti sunan bu kurumlar Küçükçekmece Osgb firmalarından alınabilir. Alınan bu hizmetler hem 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği zorunluluktan hem de işletmenizin güvenli kalması amacıyla olabilir.

İş Gücü kayıplarını en aza indirmek, insanların iş kazası ve meslek hastalığı sonucu kayıplarını engellemek, dahası işvereninde maliyetlerini (tazminat, ekipman kaybı, ceza v.b.) azaltabilmesi adına iyi bir Küçükçekmece osgb firması hizmeti alması gerekmektedir.