Çalışan Temsilcisi Eğitimi ve Sunum Örneği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte iş yerlerinin tamamında çalışan temsilcisi seçilme veya atanma zorunluluğu geldi. Çalışan temsilcisi tanım olarak; İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine katılma, çalışmaları izleme ve önlem alınmasını isteme gibi konularda çalışanları temsil eden kişi demektir. Çalışan temsilcilerinin İSG faaliyetleri, mevzuat, görev ve yetki, sorumluluklar gibi konulara hakim olması gerekmektedir. Bu sebeple Çalışan Temsilcilerine özel eğitimler verilmelidir.

osgb hizmeti - referans

6331 sayılı İSG Kanununda Çalışan Temsilcisi Eğitimi

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 16  (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:

 1. a)İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu veönleyici tedbirler.
 2. b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
 3. c)İlk yardım, olağan dışıdurumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kiş

(2) İşveren;

 1. a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.
 2. b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir.
 3. c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağ

Çalışan Temsilcisi Eğitimi Hakkında Bilgiler

Çalışan Temsilcisi Eğitimi için kanun veya yönetmelikler belirli bir saat belirtmemiştir. Ancak, yukarıda görüldüğü gibi 6331 sayılı İSG kanunu görevleri ve yetkileri konusunda eğitilmelerini söyler.

Çalışan Temsilcisi Eğitiminde Hangi Konular Olmalıdır

 1. Çalışan temsilcisi risk değerlendirme ekibinde olacağı için risk değerlendirme konularında bilgiler yer almalı.
 2. Eğer işyerinde çalışan sayısı 50’nin üzerinde ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda çalışan temsilcisi olacağı için ”İSG Kurulu” hakkında bilgiler verilmelidir.
 3. 6331 sayılı İSG Kanununda çalışanlara verilen Çalışmaktan kaçınma hakkı konusunda bilgiler verilmelidir.
 4. İşyerinde 2 veya daha fazla çalışan temsilcisi varsa görüş bildirme ve görüşlerin alınması konularında eğitilmelidir.
 5. İşyerinde, hayati konularda alınmayan önlemler konusunda ilgili makamlara başvurabilecekleri konusunda eğitilmelidir.
 6. İşyerine yapılacak teftişlerde, ilgili müfettişlerin gerekli bilgileri vermeleri konusunda eğitilmelidir.

Çalışan Temsilcisi Eğitimi Sunum Örneği

Çalışan temsilcisi Eğitimi genellikle İş Güvenliği Uzmanları vermektedir. Bu konuda onlara yardımcı olmak OSGB firmalarının görevlerindendir. Siz uzman arkadaşlarımız için bir Çalışan Temsilcisi Eğitim Sunumu aşağıdaki dosyada powerpoint şeklinde ekledik.

Comments are closed.