Yangın Tüpü Dolumu Ne Zaman Yapılır

İşyerlerini tehdit eden en büyük acil durum yangındır. Yangın; yanıcı madde, ısı ve oksijen üçlüsü ile ortaya çıkan bir reaksiyondur. Yangın söndürücü ise sınırlı büyüklükteki yanına müdahale de en çok kullanılan cihazlardır. Kullanılan cihazların başında taşınabilir yangın tüpleri gelmektedir. Taşınabilir yangın tüplerinin belirli zaman aralıklarında bakıma ihtiyaçları vardır.

İçindekiler

  1. Kaç tip Yangın Söndürücü Vardır

  2. Yangın Tüpü Bakımları ve Dolumları

  3. TS ISO 11602-2 standartın 4. maddesi ”Muayene, Dolum ve Bakım” maddesi içinde; 4.2. Muayene bölümünde

  4. TS ISO 11602-2 standartın Bakım maddesinde ne yazıyor

Kaç tip Yangın Söndürücü Vardır

Yangın tüplerinin içinde bulunan söndürücü malzeme tipine göre sınıflayabiliriz.

  1. Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücüler: Tüpün içinde bulunan yanmaz, insana zarar vermez olan bir kimyasal tipidir. En çok kullanılan söndürücü tipidir. ABC tipi kuru kimyevi toz katı ve sıvı yangınlarında etkilidir. Elektrik yangınlarında da kullanılır. Ancak yangın sonrası elektronik devrelerin içine toz gireceği için genelde Karbondioksit tip kullanılır. D tipi kuru kimyevi toz ağır metal yangınlarında etkilidir.
  2. Köpük(Foam) tipi Yangın Söndürücüler: Foam kimyasal bileşiktir . Basınçlı su ile karıştığında , karışım köpük yapıcıdan tazyikle geçerken hava ile karışır ve köpüğü meydana getirir. Köpük ; yangın yüzeyini battaniye gibi tamamen kaplar , hava ile teması keser , ayrıca soğutma özelliği vardır. Bu nedenle iyi bir söndürücü tipidir. Elektrik veya elektronik cihaz yangınlarında kesinlikle kullanılmaz.
  3. Karbondioksit Tipi Söndürücüler: Soğutma özelliği bulunan Karbondioksit, elektriği iletmediği için ve temiz bir söndürücü olduğu için elektrik ve elektronik cihaz yangınlarında sıklıkla kullanılır. Ayrıca karbondioksit nötr bir gaz olduğu için akaryakıt yangınlarında da kullanılır.

Yangın Tüpü Bakımları ve Dolumları

Yangın tüpü, belirli aralıklarda bakıma tabiidir. Bu konuda çıkartılan BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerini açmak gerekir.

Mevzuat, yangın tüpü bakım ve kontrolleri ile ilgili;

Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK – Madde – 99 7. bent

Peki TS-ISO 11602-2 standartı bu konuda ne demektedir.

TS ISO 11602-2 standartın 4. maddesi ”Muayene, Dolum ve Bakım” maddesi içinde; 4.2. Muayene bölümünde

4.2.1 Söndürücüler hizmete ilk alındığı zaman kontrol edilmeli ve sonrasında yaklaşık 30 günlük aralıklarla
kontrol yapılmalıdır. Şartlar gerektirdiğinde, söndürücüler daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir.

TS ISO 11602-2 standartı

4.2.2 Periyodik kontroller aşağıdakilerden emin olmak için yapılmalıdır
a) Yangın söndürücünün belirlendiği yere koyulduğu,
b) Yangın söndürücüyle dış yüzeye bakacak şekilde kullanma talimatları engellenmemiş ve gözle görülür olduğu,
c) Kullanma talimatı okunaklıdır,
d) Mühür ve basınç göstergesinin kırık veya eksik olmadığı,
e) Yangın söndürücü dolu olduğu, (tartarak veya kaldırarak),
f) Yangın söndürücü açıkça zarar görmemiş, paslanmamış veya sızdırmış ve tıkanmış nozulu yoktur ve
g) Varsa basınç cihazının okunması veya göstergesi çalıştırılabilir aralıkta veya konumda olmalıdır.

TS ISO 11602-2 standartı

TS ISO 11602-2 standartın Bakım maddesinde ne yazıyor

4.3 Bakım
4.3.1 Genel
Ek C’de belirtilenin dışında tüm söndürücüler aşağıda gösterildiği şekilde bakıma tabi tutulmalıdır.
a) Yılda bir kereden fazla ancak altı aydan az olmayacak sürede,
b) Hidrostatik deneyi sırasında,
c) Bir muayeneyle özellikle belirtildiğinde.

TS ISO 11602-2 standartı

Bakım olarak algıladığımız durum dolum durumudur. Manometresinde veya kullanımı etkileyecek (4.2.2. maddeleri) herhangi bir aksi durum yoksa 6 aydan önce yapmaya gerek yoktur. Ancak 1. yılını tamamlamış yangın tüplerinin doluma gönderilmesi gerekmektedir.