İş Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatları

  • Post author:
  • Post category:OSGB

İşletmelerde onlarca farklı proses, farklı ekipmanlar ve uygulama çeşitleri vardır. Talimatlarda çalışanın yaptığı işe uygun olmalıdır. İş Güvenliği Talimatları çalışanın işini nasıl daha güvenli bir şekilde yapılacağını anlatır. Unutmayın. İşveren çalışanlara yapacakları işler ile ilgili yazılı talimatlar verir. Sizlere, nasıl hazırlanacağı hakkında bilgiler ve bazı işlerde kullanabileceğiniz talimatları sunmaya çalışacağız.

İş Güvenliği Talimatları Neden ve Nasıl Hazırlanmalıdır

İş Güvenliği Talimatları Neden Hazırlanmalıdır

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 2. bölümünde yer alan işverenin genel yükümlülüklerinin arasında yer alan ”Risklerden Korunma İlkeleri” ana başlıklı maddedenin ğ bendi ”Çalışanlara uygun talimatlar vermek.” dir. Bu maddenin daha açık hali şudur. İşveren çalışanlarını tespit edilen risklerden korunması adına anlaşılabilir bir dille yazılmış yazılı talimatlar verir. Çalışanların Eğitimi başlıklı maddede ise ”Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.”

İlgili maddelerden de anlaşılacağı gibi çalışanların işi gerçekleştirdikleri sırada belirlenen riskler konusunda yazılı bir talimatının bulunmaması yaşanabilecek bir iş kazasında veya meslek hastalığında işvereni kötü bir duruma düşürübelir.

İş Güvenliği Talimatları Nasıl Hazırlanmalıdır

İş yerinde yapılan işlerin bazıları spesifik bazıları da rutin olarak herkesin yaptığı işlerdir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatlarını hazırlarken uyulacak ilk kural çalışanların karşılaşacakları rutin durumları tespit etmektir. 

Rutin Durumlar Nelerdir: İş yerinde uyulması gereken ortak disiplinler, yemekhane kuralları, soyunma odası kuralları, enerji kullanım kuralları, asansör kullanım kuralları, hijyen kuralları, 4857 sayılı İş Kanununda yer alan çalışanların uyması gereken kurallar gibi durumlardır.

Spesifik Durumlar Nelerdir: Çalışanın yaptığı işe özgü riskler hakkında bilgi veren durumlardır. Çalışanın yaptığı iş bir makine ile yürütülüyorsa makinenin güvenli çalışması ile ilgili bilgiler yer alabilir. Eğer elle taşıma ile ilgili bir iş yapıyorsa doğru taşıma ile ilgili bilgiler talimatlarda yer alabilir.

İşyerinde Kullanılan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Talimat Örnekleri

İşyerinde Kullanılan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Talimat Örnekleri - 2