Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri

 • Post author:
 • Post category:OSGB

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrulusunda çıkarılan 29.12.2012 tarihli İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde ilk kez Ortak Sağlık Güvenlik Birimi adını duyduk. İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinde hizmet vermeye yetkili olan özel kurumlara verilen genel ad Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi  kısa adı OSGB olan işletme türleri hakkında sık sorulan bilgileri sizinle paylaşalım.

Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan bünyesinde İSG profesyonelleri istihdam eden belirli aralıklarla denetlenen şirketlerdir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) bünyelerinde en az 1 tane İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır. OSGB’lerde bu üç profesyonel çalışabilir.

OSGB’ler bünyelerinde bulunan personeller vasıtasıyla iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunarlar. Bu hizmetleri sundukları sırada bazı görevleri vardır. Bunlar

 • İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumları planlamak ve acil durum uygulamalarının organizasyonu ve diğer birimler ile iletişimini kurar.
 • Çalışma Ortamı gözetimi sonuçlarını, sağlık gözetimi sonuçlarını, yıllık çalışma ve eğitim planlarını, iş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarını saklar.
 • Risk değerlendirme kayıtlarını, risk maruziyet bilgilerini, işe giriş sağlık kayıtlarını, eğitim kayıtlarını saklar.
 • İş yeri Hekiminin, İş Güvenliği Uzmanının ve Diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirirp getirmediğini denetler.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan şartlara haiz olan şirketler Bakanlığın, Yetkilendirme Dairesi tarafından Faaliyet Yetkisi alır.

Gerekli Şartlar;

 • Kurucularının OSGB açmalarında kısıtlılık olmaması
 • Yönetmeliğin ön gördüğü şartlarda bir iş yerine sahip olmak
 • Kurulumda talep edilen; imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tam zamanlı iş sözleşmeleri, istihdam edilen bu personellerin SGK işe giriş belgeleri, sorumlu müdür görevlendirme yazısı(kabul şerhi), numarataj, yapı kullanım izin belgesi, Kira Sözleşmesi veya İntifa Hakkı Belgesi, Tapu Senedi veya işyeri olarak geçmeyen bir alanda ise kat maliklerinin karar yazısı, 1/100 ölçekli plan, Yerel mercilerin verdiği Yangın Raporu.

OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.

OSGB’ler verecekleri İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin tamamında hizmet verilen iş yeri ile İSG-Katip üzerinden görevlendirme yapmak zorundadır. Görevlendirme yapılan İSG profesyoneli en az yapılan görevlendirme süresi kadar hizmet vermek zorundadır.

Yolda geçen süreler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Süresinden sayılamaz.

Osgb’ler her ne kadar Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum olsa da hizmet sunan bir işletmedir. Hizmet sunduğu kurum ile aralarında Hizmet Sözleşmesi bulundurmak zorundadır.

OSGB’ler sadece yetkilendirildiği şehir ve o şehre sınır olan komşu illere hizmet sunabilir. Diğer illerde hizmet vermesi için şube açma zorunluluğu vardır. Sadece yol projelerinde farklı bir durum vardır. Projenin herhangi bir ayağı hizmet vermeye yetkili olduğu şehirde gerçekleşiyorsa, osgb tüm projeye hizmet sunabilir.

EYS Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, faaliyetlerinin tamamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ve ISO 45001 standartının gerekliliklerini yerine getirir. İşletmenin ihtiyaçlarını hesaplayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Planlar ve Uygular.

 • Hızlı Çözümler
 • Kalıcı Çözümler
 • F/M Endeksli Çözümler

EYS OSGB, Kurumun tüm ihtiyaçlarını planlar. İhtiyaçları mevzuat ve risk kontrol adımları kapsamında gözetler. Sizlere Zaman kazandırır.

İşyeri, Ekipman ve Çalışanlarınızın karşılaştığı risklere karşı kalıcı çözümler sunarız.

İş Sahanızda gerekli olan çözümlerin planlanmasında ve uygulanmasında Fayda - Maliyet analizi yaparak cebinizi koruruz.