Osgb İş Güvenliği ve İş Sağlığı

 • Post author:
 • Post category:OSGB

Bir hekimi gidildiği zaman ilk sorulan soru nedir? Mesleğiniz nedir diye sorulur. Peki bunun sebebi nedir. Çünkü insanlar edinmiş oldukları meslekleri ile birlikte çalışma ortamının getirdikleri ile yaşar. EYS Osgb iş güvenliği hizmeti ile çalışma ortamlarında yaptığı çalışmalarla risklerin getirdiklerini önlemeye yönelik faaliyetler yürütür.

Çalışma ortamında riskleri analiz ettiğimizde belirli tekniklerle matematiksel olarak puanlarız. Puanlamayı ölçtüğümüz sıklık, şiddet ve olasılık üzerinden hesaplarız. Bu skorları yüksek riskten düşük risklere göre sıralar. Böylelikle iş ortamında bulunan tehditlerden ölçülebilir şekilde haberdar olmuş oluruz. Bu faaliyet İş güvenliği konularında sizin için rehber niteliğindedir.

EYS OSGB İŞ GÜVENLİĞİ HİZMET İÇERİKLERİ VE BASİT AÇIKLAMALARI

 • Acil Durum Planı ve Tahliye Planları: İşverenler için hazırlanması zorunlu tutulmuştur. İşyeri ve eklentilerinde yaşanabilecek afet gibi durumlarda işletmenin ne yapacağı sorusuna cevap veren plandır. Tahliye ise güvenli kaçış noktaları gösterir.
 • Yangın Eğitimi ve Tatbikatı: İş yerinde Acil Durum niteliğinde bulunan yangın olayı ile karşılaşıldığında çalışanların profesyoneller gelinceye kadar neler yapacağı ile ilgili eğitim içeriğidir. Her yıl yapılması gereken Acil Durum Tatbikatı ise en az tahliye tatbikatı yapılacak şekilde planlanmalıdır.
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi: Ölümlü kazaların birinci sırasını oluşturan yüksekten düşme kazalarını engellemek adına çalışanlara verilen güvenli yüksekte çalışma eğitimidir.
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Çalışanların mevzuat gereği, temel bazı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesi adına yapılan eğitimlerdir. İş yeri tehlike sınıfı, eğitim saatleri konusunda değişiklik gösterir.
 • İş Güvenliği Uzmanı: Çalışma ortamında bulunan risklerin tespitinde, riskler ile mücadele konusunda rehberlik, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde, dış kaynaklı hizmetlerin kontrol ve irtibatında görev yapan profesyonellerdir.
 • İşyeri Hekimi: Sağlık gözetimi görevlerini yerine getiren profesyonellerdir.
 • İşe Giriş Sağlık Raporu: işletmede çalışan veya çalışmaya başlayacak kişilerin işe girişte veya periyodik olarak almaları gereken rapordur. Sözleşmesi isg-katip üzerinde yapılmış işyeri hekimi tarafından yapılabilir.
 • Mobil Sağlık Aracı: İşe girişlerde veya periyodik olarak yapılması gereken sağlık raporları için gerekli verileri (sağlık taramaları) ortaya çıkarmak için mobil olarak çalışan araçlardır.
 • Osgb İş Güvenliği: İş Güvenliğine dair osgblerin verdiği görev ve sorumluluklarında bulunan tüm konular.