Yangın Tatbikatı Senaryosu

İş Güvenliği
YANGIN TATBİKATI SENARYOSU - PDF ÖRNEĞİ İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinde yer alan Tatbikat başlığı altında yılda en az 1 defa Acil Durum Tatbikatı yapılmalıdır yazmaktadır. Acil Durum senaryosunun hangi afet tipi olacağına dair bir madde yer almaz. Senaryonun kararını işveren ve iş güvenliği uzmanı birlikte verebilir. Ancak günümüzde iş yerlerinde en sık rastlanılan acil durum olarak yangın göze çarpmaktadır. Yangın Tatbikatı Senaryosu olarak bir senaryo örneği yazacağız. Ayrıca PDF olarak da bir örnek sayfa sonunda yer alacaktır. Yangın Tatbikatı Senaryo Örneği İşyerinin 100 çalışanı bulunan bir xxxx üretim fabrikası olduğunu var sayalım. 06.06.2019 tarihinde saat 10:30 sularında İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli Sanayi Bölgesi civarında üretim yapan '' ABC xxx Üretim Sanayi A.Ş. '' işletmesinin boyahanesinde parlama olayı yaşanmış ve tiner, boya gibi yanabilir malzemeler tutuşmuştur. Boyahane…
Read More

İşyerinde iş güvenliği uzmanının dikkat etmesi gerekenler

İş Güvenliği
İş Güvenliği Uzmanının İşyerinde Dikkat Etmesi Gerekenler İş Güvenliği Uzmanı, hizmet sunduğu işyerinde birçok yükümlülüğü yerine getirmektedir. Yükümlülükleri hukuki bir ağırlık taşımaktadır. Bunun verdiği yük ile birlikte tecrübe ve bilgisini kullanarak işyerinde yürütülen işe özgü tedbirler almak zorundadır. Türkiye Cumhuriyetinde yerli yada yabancı tüm işletmeler iş güvenliği uzmanı çalıştırmakta ya da konu hakkında destek almaktadır. İş Güvenliği Uzmanı her zaman tecrübe kazandığı iş kolunda çalışamayabilir. Binlerce farklı iş kolu, binlerce farklı faaliyet demektir. Beraberinde yine binlerce tehlike getirmektedir. Bu tehlikelerin tespiti için iş güvenliği uzmanı sahada gözlem yaparak tehlike kaynaklarını tespit ederek riskleri hesaplamaya çalışır. Ancak bu faaliyetinde karşısına bazı zorluklar çıkabilir. İş Güvenliği Uzmanı Ne Gibi Zorluklar ile Karşılaşabilir İşyerlerinin bir çoğunda aynı işi senelerce yapmış tecrübeli insan ile karşılaşırız. Maalesef bu insanlar işletmede var olan riskleri öylesine kanıksamıştır…
Read More

İş Güvenliği Uzmanı Görev Sorumluluk ve Yetkileri

İş Güvenliği
İş Güvenliği Uzmanı Görev Sorumluluk ve Yetkileri : İş yerlerinde yürütülen tüm faaliyetler belirli tehlike kaynakları olarak değerlendirilir. Tehlike kaynaklarının kişi, ekipman veya işyeri üzerinde belirli etkiler ortaya koyar. Bu etkiler riskleri ortaya çıkarır. İş yerlerinde çalışma ortamında yürütülen faaliyetleri İş Güvenliği Uzmanı gözlemleyerek bu riskleri ortaya çıkarır. İş Güvenliği Uzmanı sadece doküman yönüyle düşünülürse hata yapılmış olur. EYS Blog için Tıklayın... İş Güvenliği Uzmanı Görevleri 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve yönetmelikleri, İSG faaliyetlerinde yer alan kişilerin görevleri, sorumlulukları ve yetkileri hususuna açıklık getirir. İş Güvenliği Uzmanı’nın bilinen en temel görevi olan Çalışma Ortamı Gözetiminin yanında birçok farklı görevi vardır. Bunlar; İşyerinde oluşabilecek Acil durumların (kaza, yangın, patlama v.b.) önlenebilmesi için yapılan çalışmalara katılır. Acil Durum uygulamalarına katılır. Acil durum konularında, periyodik eğitimleri ve tatbikatların yapılmasını, acil durum…
Read More