İşe Giriş için Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

  • Post author:
  • Post category:OSGB

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR

Tüm iş yerleri için; İşe Giriş sağlık raporu artık zorunlu hale geldi.  Belirli taramalarla birlikte yetkili iş yeri hekimi çalışanın sağlık raporlarını doldurur. Bu raporlarda fiziki muayene ve tetkik sonuçları yer alır. İşe Giriş için Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi ise iş yerinin tehlike sınıfı ile ilgilidir.

İş yerinin Tehlike Sınıfı ve İşe Giriş için Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş yerlerini 3 tehlike sınıfına göre değerlendirir. Bu değerlendirme iş yerinde yapılan asıl işe göre belirlenir. Asıl iş ile kastedilen, birden çok işveren varsa temelde yapılan iş ne ise ona göre tehlike sınıfı belirlenir. Bu tehlike sınıfları hangileri;

  1. Çok Tehlikeli Sınıfta Yer alan iş yeri: İnşaat, Maden, Alt yapı işleri, kimya fabrikaları v.b. yüksek risk grupları içeren işlerdir.
  2. Tehlikeli Sınıfta Yer alan iş yeri: Üretim Fabrikaları, atölyeler v.b. işlerdir.
  3. Az Tehlikeli Sınıfta Yer alan iş yeri: Bürolar, Ofisler, yeme içme yerleri, yardımcı işler v.b. iş yerleridir.

Tüm bu iş yerleri için Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri vardır. Az Tehlikeli sınıfta En fazla 5 yılda bir, Tehlikeli Sınıfta 3 yılda bir, Çok Tehlikeli sınıfta ise yılda bir yenilenmek zorundadır.

İşe giriş sağlık raporu geçerlilik süresi ne kadardır?
Sağlık Raporu geçerlilik süresi ne kadar? Hangi firmalar sağlık raporu verebilir.

İşe Giriş için Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi Farklı Olan Çalışanlar Var Mıdır

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunu, çalışanların bir kısmını özel politika gerektiren çalışanlar olarak değerlendirir. Bu sınıfa girenler ise; kadınlar, çocuk ve genç işçiler ve engellilerdir. Özel politika gerektiren çalışanlar için İşe Giriş Sağlık Raporları süresi en fazla 6 ayda bir yenilenir.

Sağlık raporlarının daha kısa sürede tekrarlanması gerekliliğini İş yeri Hekimi belirler. Özel politika gerektirenlerin dışında, meslek hastalığına yakalanma riski içeren işler yapan çalışanlar için tehlike sınıfı gözetmeksizin sağlık raporu süresi kısaltılabilir. Ayrıca çalışma ortamında asbest v.b. tehlikeli tozlar bulunan iş yerlerinde çalışan işçiler için 6 aylık süre sınırı vardır.

Yenilenmesi Gereken Sağlık Raporlarını Nereden Alabilirim

Yenilenmesi Gereken Sağlık Raporlarını OSGB’lerden almanız mümkün. Ancak Osgb’de hizmet veren İşyeri Hekimi ile çalıştığınız iş yeri arasında İsg-katip üzerinde sözleşme olması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan sağlık raporunun resmi bir anlamı kalmaz. İş yerinde hizmet veren İşyeri hekimi, Bakanlığın belirlediği formata uygun sağlık raporunu düzenleyip, kanaat ve kaşe imza ile sizlere sunması gerekmektedir.