Çalışanlar için İş Güvenliği Sertifikası

  • Post author:
  • Post category:OSGB

Çalışanlar İçin İş Güvenliği Sertifikası

Çalışanlar için İş Güvenliği Sertifikası; 2012 yılında hayatımıza giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 2013 yılında kabul edilen Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği tüm personelin iş güvenliği eğitimi alması zorunludur. Sektör ve çalışan sayısı fark etmeksizin herhangi bir yerde sigortalı çalışan tüm personelin iş güvenliği eğitimi alarak çalışanlar için iş güvenliği sertifikası alması zorunlu hale gelmiştir. İş yerleri 6331 sayılı yasa gereği tüm çalışanlarına iş güvenliği eğitimi aldırmak ve bu eğitimi belgelendirmek zorundadır. İş Güvenliği Eğitim sertifikaları iş yerlerinin tehlike sınıfına göre tazeleme eğitimleri ile belli periyotlarda yenilenmelidir. İstanbul EYS OSGB olarak; İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimizin verdiği tüm ilk eğitimleri ve tazeleme eğitimlerini yasaya uygun şekilde belgelendiriyoruz. Tüm çalışanlarınızın iş güvenliği sertifikasını almasında çözüm ortağınız olarak görev alıyoruz.

İş yerlerinin tüm çalışanlarına iş güvenliği eğitimi aldırarak bu eğitimi belgelendirmesi zorunludur.

Çalışanlar için İş Güvenliği Sertifikası Nereden Alınır?

İstanbul EYS OSGB olarak çalışanlarınızın işe giriş İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini ve yıllık planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini vererek İş Güvenliği Sertifikası almasında çözüm ortağınız olarak çalışıyoruz.

İSG Sertifikası; OSGB’lerden ve işyerine hizmet veren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinden alınabilir.

Çalışanlar için İş Güvenliği Sertifikası kimler tarafından Verilebilir?

İş güvenliği sertifikası; iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerinin verdiği eğitimler sonunda sınav yapılır. Son test sonucu bu eğitimi belgelendirmek adına iş yerlerine sunulur. Bu eğitimleri iş yerlerinin hizmet aldığı OSGB çalışanları, iş yerine bağlı isgi uzmanları, işyeri hekimleri ve gerekli kıstasları sağladığı takdirde iş yeri sahipleri verebilir. İş yeri sahipleri iş yerleri ve çalışan sayıları belli kriterlere uyuyorsa ve iş güvenliği uzmanı değilse ilgili bakanlıktan bir eğitim alarak çalışanlarına eğitim verebilir ve bu eğitimler için sertifika düzenler.

İSG Sertifikası Neden Zorunludur?

Tüm iş yeri çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını hedefleyerek 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kabul edilmiştir. Kanuna bağlı olarak 2013 yılında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edilmiştir.  İlgili kanun ve yönetmelikler gereği tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alarak sertifikalandırılması zorunlu hale gelmiştir. İlgili yasa ve yönetmelikler gereği az tehlikeli sınıfta iş yerleri için 3 yılda 8 saatlik eğitim,Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 2 yılda 12 saatlik eğitim ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 1 yılda 16 saatlik eğitimler planlanır.

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Alın..

İş Güvenliği Sertifikası ne zaman yenilenir?

İş Güvenliği Sertifikaları iş yerlerinin tehlike sınıfına göre belirli periyotlarda yenilenir.

  • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerine 3 yılda 1
  • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 2 yılda 1
  • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 1 yılda 1 eğitimler yenilenir.

İŞİNİZ NE OLURSA OLSUN ÖNCELİĞİNİZ GÜVENLİK OLSUN..