Yangın Tatbikatı Senaryosu

  • Post author:
  • Post category:OSGB

YANGIN TATBİKATI SENARYOSU – PDF ÖRNEĞİ

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinde yer alan Tatbikat başlığı altında yılda en az 1 defa Acil Durum Tatbikatı yapılmalıdır yazmaktadır. Acil Durum senaryosunun hangi afet tipi olacağına dair bir madde yer almaz. Senaryonun kararını işveren ve iş güvenliği uzmanı birlikte verebilir. Ancak günümüzde iş yerlerinde en sık rastlanılan acil durum olarak yangın göze çarpmaktadır. Yangın Tatbikatı Senaryosu olarak bir senaryo örneği yazacağız. Ayrıca PDF olarak da bir örnek sayfa sonunda yer alacaktır.

Yangın Tatbikatı Senaryo Örneği

İşyerinin 100 çalışanı bulunan bir xxxx üretim fabrikası olduğunu var sayalım.

06.06.2019 tarihinde saat 10:30 sularında İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli Sanayi Bölgesi civarında üretim yapan ” ABC xxx Üretim Sanayi A.Ş. ” işletmesinin boyahanesinde parlama olayı yaşanmış ve tiner, boya gibi yanabilir malzemeler tutuşmuştur. Boyahane personeli derhal acil durum butonuna basarak acil durumu tüm işletmeye duyurmuştur. Güvenlik yangın başlangıç tespiti anında İtfaiye birimlerine yangını bildirmiştir. İnsan kaynakları çalışanı, Acil Toplanma Noktasında toplanan çalışanların sayısını almıştır. 97 çalışanın toplanma noktasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bina bakım onarım ekip lideri dış kofradan enerjiyi kesmiştir. Arama ve kurtarma ekibi ve yangın söndürme ekibi olay yerine girmiştir. Eksik olan 3 personelin yangına müdahale ettiği anlaşılmıştır. Yangın Söndürme ekibi, yangın söndürme tüpü takviyesi için diğer alanlardan tüp toplayarak müdahaleye devam etmiştir. Arama ve Kurtarma Personelleri, içerde insan olmadığı kanısına varmış ve önemli veri içeren döküman olarak değerlendirilen mali kayıtları güvenli alanlara çıkarmıştır.

Yangın Tatbikatının Değerlendirilmesi

  • Çalışanlar Güvenli Kaçış noktalarını biliyor mu?
  • Acil Durum Toplanma Noktasına Çalışanların tamamının varış süresi ne kadar?
  • İnsan Kaynakları Sayıyı ne kadar sürede ve ne kadar sağlıklı almaktadır?
  • Yangına müdahale eden çalışanlar doğru bir şekilde söndürme faaliyetini gerçekleştiriyor mu?
  • Yangın Tatbikatı Senaryosu işyeri risk değerlendirmesine uygun mu?
  • Tatbikat sırasında kaçış yollarına malzeme, ürün v.b. istifleme var mı?
  • Tüm Acil Durum Ekipleri görevlerinin farkında mı?
  • Yangın davranışlarında minör ve major kusurlar nelerdir?

Tüm bu sorulara cevap veren bir değerlendirme ile birlikte Acil Durum Yangın Tatbikatı gerçekleştirilir ve resim, video gibi objektif kanıtlar ile desteklenerek raporlanır.

Yangın Tatbikat Senaryosu PDF – İndir

 Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİKhttp://www.mevzuat.gov.tr