İşyerinde iş güvenliği uzmanının dikkat etmesi gerekenler

  • Post author:
  • Post category:OSGB

İş Güvenliği Uzmanının İşyerinde Dikkat Etmesi Gerekenler

İş Güvenliği Uzmanının İşyerinde Dikkat Etmesi Gerekenler, İş Güvenliği Uzmanı, hizmet sunduğu işyerinde birçok yükümlülüğü yerine getirmektedir. Yükümlülükleri hukuki bir ağırlık taşımaktadır. Bunun verdiği yük ile birlikte tecrübe ve bilgisini kullanarak işyerinde yürütülen işe özgü tedbirler almak zorundadır.

Türkiye Cumhuriyetinde yerli yada yabancı tüm işletmeler iş güvenliği uzmanı çalıştırmakta ya da konu hakkında destek almaktadır. İş Güvenliği Uzmanı her zaman tecrübe kazandığı iş kolunda çalışamayabilir. Binlerce farklı iş kolu, binlerce farklı faaliyet demektir. Beraberinde yine binlerce tehlike getirmektedir. Bu tehlikelerin tespiti için iş güvenliği uzmanı sahada gözlem yaparak tehlike kaynaklarını tespit ederek riskleri hesaplamaya çalışır. Ancak bu faaliyetinde karşısına bazı zorluklar çıkabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Ne Gibi Zorluklar ile Karşılaşabilir

İşyerlerinin bir çoğunda aynı işi senelerce yapmış tecrübeli insan ile karşılaşırız. Maalesef bu insanlar işletmede var olan riskleri öylesine kanıksamıştır ki artık doğal bir hal almıştır. Yeni bir çift göz olarak gelen iş güvenliği uzmanı gerek tecrübeleri gerekse bilgileriyle durum hakkında işyeri yetkililerine bilgileri verir. Ancak tecrübeli diye adlandırdığımız o çalışanlar durumun normal olduğunu işten kaynaklı bir risk olduğunu ve tedbir gerektirmediği konusunda fikir ortaya koyabilir. Böyle bir durumda sizin tedbir diye ortaya koyduğunuz fikir önemsenmeyebilir. En çok karşılaştığımız durumlardan biri olan kanıksanmış risk hakkında işyerine daha öncesinde yaşanmış bir örnek hakkında bilgi verilebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Tüm İş Kollarında Tecrübeli Olmak Zorunda Değil

İş Güvenliği Uzmanlarının en çok istihdam edildiği şirket tipi osgb’lerdir. Osgb’ler ise iş koluna bakmaksızın iş yeri ile anlaşır ve sizin o iş yerine hizmet vermenizi ister. Uzman o iş kolunda tecrübeli olmayabilir. Ancak iyi bir ön çalışma ve saha analizi ile yukarıda bahsettiğimiz işletme körlüğünü ifade edebilir ve iş yeri yetkililerine durum hakkında bilgi verebilirsiniz. Hizmet sunduğunuz iş kolunda tecrübe sahibi olmak zorunda değilsiniz. Hatta ilk defa gördüğünüz prosesler bile karşınıza çıkabilir. Tüm bu durumlarda iyi bir ön çalışma (Proses hakkında dijital yollarla bilgi toplamak, deneyim sahiplerinden bilgi almak gibi) iş yerindeki riskleri sunmanız da size büyük avantaj sağlar.

İş Güvenliği Uzmanı 6331 sayılı İSG Kanuna Bağlı Temel Yönetmelikleri Bilmelidir

İş Güvenliği Uzmanı yaptığı iş gereği mevzuattan veya ilgili standartlardan dayanak alır. İş yerinde faaliyet ne olursa olsun yapılması gereken mevzuat zorunlulukları vardır. İş Güvenliği Uzmanı bu konular hakkında net bilgilere sahip olmalıdır. İstediğiniz önleyici veya düzeltici tedbir için kaynak sorulduğunda en azından hangi yönetmeliğin o konuya atıf yaptığı konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Mevzuat için tıklayın..

Lütfen Paylaşın..