Tarafından gönderildi: eysosgb Kategori: OSGB Etiketler: Yorumlar: One Comment

İş Güvenliği Uzmanı Görev Sorumluluk ve Yetkileri : İş yerlerinde yürütülen tüm faaliyetler belirli tehlike kaynakları olarak değerlendirilir. Tehlike kaynaklarının kişi, ekipman veya işyeri üzerinde belirli etkiler ortaya koyar. Bu etkiler riskleri ortaya çıkarır. İş yerlerinde çalışma ortamında yürütülen faaliyetleri İş Güvenliği Uzmanı gözlemleyerek bu riskleri ortaya çıkarır. İş Güvenliği Uzmanı sadece doküman yönüyle düşünülürse hata yapılmış olur. EYS Blog için Tıklayın…

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve yönetmelikleri, İSG faaliyetlerinde yer alan kişilerin görevleri, sorumlulukları ve yetkileri hususuna açıklık getirir. İş Güvenliği Uzmanı’nın bilinen en temel görevi olan Çalışma Ortamı Gözetiminin yanında birçok farklı görevi vardır. Bunlar;

 • İşyerinde oluşabilecek Acil durumların (kaza, yangın, patlama v.b.) önlenebilmesi için yapılan çalışmalara katılır. Acil Durum uygulamalarına katılır. Acil durum konularında, periyodik eğitimleri ve tatbikatların yapılmasını, acil durum planı doğrultusunda hareket edilip edilmediğini kontrol eder.
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından bakım, kontrol ve ölçümleri planlar ve uygulamaları izler.
 • İş Güvenliğinde mevzuata aykırı yada çalışanları etkileyecek durumları işverene bildirir.
 • KKD kullanımı, seçimi, bakımı ve muhafazası konusunda mevzuat ve isg kurallarına göre sürdürülebilirliğini sağlamak için işverene öneriler verir.
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm veya yaralanmaya neden olmayan durumlar (ramakkala durumlar) hakkında çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırır ve işverene tekrarlanmaması için önerilerde bulunur.
 • İşyerinde Risk değerlendirmesi konularında çalışmalara katılır ve işverene önerilerde bulunur.
 • Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleri hakkında planlama yaparak işverenin onayına sunar.
 • İş güvenliği uzmanı, isg eğitimlerini vermeye yetkilidir. İşverenin onayı ile bu eğitimlerin bir kısmını üstlenebilir.
 • Eğitim kayıtlarını belgelendirerek işverene sunar.
 • İlgili kurumlarla işbirliği kurarak, hizmet verdiği kurumlardaki isg faaliyetleri konusunda yardımcı olur.
 • Yangın, Deprem, Yüksekte çalışma gibi özel durumlar konusunda eğitimlerin yapılması için işverene önerilerde bulunur.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları

İş Güvenliği Uzmanı hizmet verdiği işverene karşı sorumludur. Ancak bu sorumluluk işverenin veya vekilinin sorumluluklarını etkilemez. Çalışma ortamı gözetiminde, hayati risk tespitinde işverene işi durdurması için öneride bulunmalıdır. Tespite rağmen iş durdurulmuyorsa İş Güvenliği Uzmanı Bakanlığın ilgili birimine durumu bildirmekle yükümlüdür.

EYS OSGB BAKANLIKÇA YETKİLİ ORAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR.

İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri

Yılda 5 iş günü, iş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda seminer, toplantı, forum, sempozyum gibi yerlere gitme hakkına sahiptir. İşyerinde hizmet verdiği süreçte gizlilik ilkelerine sadık kalmak kaydıyla işyerinin tüm alanlarına girebilirler. (Görevi Gereği) İlgili kurumlarla İSG konularında iş birliği kurabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Görev Sorumluluk ve Yetkileri - Çalışma Süreleri

Az Tehlikeli Sınıfta çalışan başına Aylık 10 dk

 Tehlikeli Sınıfta çalışan başına Aylık 20 dk

Çok Tehlikeli Sınıfta çalışan başına Aylık 40 dk

Görevlendirilmek zorundadır.

Ayrıca İş Güvenliği Uzmanı;

Az tehlikeli sınıfta 1000 çalışanın bulunduğu işyerinde

Tehlikeli sınıfta 500 çalışanın bulunduğu işyerinde

Çok tehlikeli sınıfta 250 çalışanın bulunduğu işyerinde

Tam Zamanlı Görevlendirilir.

İş Güvenliği Uzmanları, Mühendis kökenli onlarca sektörde tecrübeli, her sektöre uygun çözümler sunar.

Bize ulaşarak, iş yeriniz hakkında bilgiler alabilir, mevzuata göre nelere ihtiyacınız olduğunu ücretsiz öğrenebilirsiniz.