İş Güvenliği Mevzuatı ; 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve tüm bu kanunların maddelerini açıklayan yönetmelik ve tebliğlerdir.

İş Güvenliği Mevzuatı geniş içerikler içermektedir. 6331 sayılı kanunu referans alarak birçok yönetmelik ve tebliğ ile Bakanlığın genelgesi mevcuttur. Hatta Mevzuatın işaret ettiği onlarca standart mevcuttur.

İş Güvenliği Mevzuatı İçerikleri Nelerdir? Kanunlar ve Yönetmelikler Hangileridir

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 2012 yılında yayınlanmıştır. Öncesinde bazı kanunlara ek olarak iş sağlığı güvenliği maddeleri eklense de yetersizliği anlaşılmıştır. AB uyum sürecinde EU-OSHA ve İLO kurumlarının bazı sözleşmelerini imzalayan Türkiye, 2012 yılında çalışma hayatında işçilerin kayıplarını tanımlayacak bir kanun çıkarmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarına sundukları sosyal hakları sunmuş oldu.

İş Güvenliği, iş yerlerini 3 ana kısmı ayırmıştır. Yapılan işe göre belirlenen bu kısımlar; az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleri, tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleri, çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleridir. 6331 sayılı isg kanunu ve yönetmelikler tüm iş yerlerinin ortak olan koşullarına genel şartlar koymuştur. Ancak çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerine özel (inşaat, maden, kimya sanayi) yönetmelik ve tebliğler bulunmaktadır. İş Güvenliği Uzmanı Hakkında Bilgi Al.

İSG MEVZUATINDA BİLİNMESİ GEREKEN KANUNLAR

İş Güvenliği Mevzuatı ve Yönetmelikler

İş Güvenliği Mevzuatı Yönetmelikler

İş Güvenliği Mevzuatında Yönetmeliklerin Devamı