İş Güvenliği Mevzuatı

İş Güvenliği
İş Güvenliği Mevzuatı - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri İş Güvenliği Mevzuatı ; 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve tüm bu kanunların maddelerini açıklayan yönetmelik ve tebliğlerdir.İş Güvenliği Mevzuatı geniş içerikler içermektedir. 6331 sayılı kanunu referans alarak birçok yönetmelik ve tebliğ ile Bakanlığın genelgesi mevcuttur. Hatta Mevzuatın işaret ettiği onlarca standart mevcuttur. İş Güvenliği Mevzuatı İçerikleri Nelerdir? Kanunlar ve Yönetmelikler Hangileridir İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 2012 yılında yayınlanmıştır. Öncesinde bazı kanunlara ek olarak iş sağlığı güvenliği maddeleri eklense de yetersizliği anlaşılmıştır. AB uyum sürecinde EU-OSHA ve İLO kurumlarının bazı sözleşmelerini imzalayan Türkiye, 2012 yılında çalışma hayatında işçilerin kayıplarını tanımlayacak bir kanun çıkarmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarına sundukları…
Read More