İş Güvenliği Firmaları

İş Güvenliği Firmaları Ne İş Yapar

İş Güvenliği Firmaları, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde verilen görevleri yerine getiren firmalardır. Limited veya Anonim şirket olarak kurulan ve Bakanlıkça yetkilendirilen bu firmalar; iş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi ve İşyeri hemşiresi istihdam ederler.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği zorunluluklardan biri İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğudur. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İş yerlerinde zorunlu olan bu durum, az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 50 kişinin üzerinde zorunluluk getirmektedir. Bu istihdam zorunluluğunu iş yerlerine yükleyen Kanun, iş yerlerinin İSG ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Bakanlıkça yetkilendirilen OSGB firmalarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İş Güvenliği firmaları anlayışı ile Yetkilendirilmiş OSGB’ler akla gelmelidir.

İş Güvenliği Firmaları ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir

OSGB’ler ile çalışmak KOBİ’ler için oldukça avantajlı. Bünyelerinde İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi çalıştırmanın maliyetlerini karşılamakta zorlanacak olan bu kurumlar bu hizmeti peyderpey Osgb’lerden karşılamaktadır. Bu sebeple; personel istihdam maliyetlerinin tamamından kurtulan kurumlar, BES veya Tazminat gibi ek maliyetler ile de karşılaşmazlar.

EYS Kurumsal Çözümler
0%

Uygun Fiyatlandırma

EYS OSGB ile Maliyetlerinizi indirin. Aldığınız Tüm Hizmetlerde;

%10İndirimli fiyatlar
  • EYS OSGB
  • EYS Mobil Sağlık Mobil Sağlık
  • EYS Periyodik Kontroller

İş Güvenliği Mevzuatı

iş güvenliği mevzuatı

İş Güvenliği Mevzuatı, 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve tüm bu kanunların maddelerini açıklayan yönetmelik ve tebliğlerdir.

İş Güvenliği Mevzuatı; geniş içerikler içermektedir. 6331 sayılı kanunu referans alarak birçok yönetmelik ve tebliğ ile Bakanlığın genelgesi mevcuttur. Hatta Mevzuatın işaret ettiği onlarca standart mevcuttur.

İş Güvenliği Mevzuatı İçerikleri Nelerdir? Kanunlar ve Yönetmelikler Hangileridir

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 2012 yılında yayınlanmıştır. Öncesinde bazı kanunlara ek olarak iş sağlığı güvenliği maddeleri eklense de yetersizliği anlaşılmıştır. AB uyum sürecinde EU-OSHA ve İLO kurumlarının bazı sözleşmelerini imzalayan Türkiye, 2012 yılında çalışma hayatında işçilerin kayıplarını tanımlayacak bir kanun çıkarmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarına sundukları sosyal hakları sunmuş oldu.

İş Güvenliği, iş yerlerini 3 ana kısmı ayırmıştır. Yapılan işe göre belirlenen bu kısımlar; az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleri, tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleri, çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleridir. 6331 sayılı isg kanunu ve yönetmelikler tüm iş yerlerinin ortak olan koşullarına genel şartlar koymuştur. Ancak çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerine özel (inşaat, maden, kimya sanayi) yönetmelik ve tebliğler bulunmaktadır. İş Güvenliği Uzmanı Hakkında Bilgi Al.

İSG MEVZUATINDA BİLİNMESİ GEREKEN KANUNLAR

İş Güvenliği Mevzuatı Yönetmelikler

İş Güvenliği Mevzuatında Yönetmeliklerin Devamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? Şirketlerde Uygulanması

İş sağlığı ve güvenliği nedir: 1800’lü yıllarda Orta Avrupa’da ortaya çıkan Sanayi devrimi ile dünya düzeni yeniden kurgulandı. İnsan gücü ile atölyelerde üretilen ürünler artık makine ve buhar gücü sayesinde fabrikalarda seri şekilde üretilmeye devam etti. Ortaya çıkan soru ”Makineler, İnsan gücünü ortadan kaldıracak mı?” oldu.

Değişen ve Sürekli Gelişen sanayi ile iş dünyası makine merkezli bir alan olarak düşünüldü. Ancak 20. yüzyılda görüldü ki insansız bir iş hayatı mümkün değil. Makine ve ekipmanlar sadece belirli işlemleri basit indirgiyor, ancak insansız onlarda bir hiç. Artık insan ve makineler birlikte üretiyor, birlikte gelişiyor. Tüm bu teknik gelişimler, teknik bilgiye sahip kalifiye çalışan ile birlikte makineler çalışma ortamını paylaştı. Belirli hareketler ile çalışan ekipmanların; düşmesi, patlaması, sıkıştırması, kesmesi gibi faktörler insanları tehdit eden birer risk halini aldı. İşte tam bu noktada iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları devreye girdi.

Günümüz İş Hayatında İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir, Uygulamaları Nelerdir ve Mevcut İSG Mevzuatı Neler İstemektedir?

Kalifiye insan gücünün kaybını önlemek amacıyla geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları dünya da 20. yüzyılda başlamıştır. İngiltere de ortaya çıktığı bilinen ilk kanun 1848 yılında yayınlanmıştır. İş Sağlığı Güvenliğinin doğduğu ülke olan İngiltere’de İSG’ye dair standartları ortaya koyan BSİ (British Standards İnstitute) kurumu Dünyada var olan standartları halen geliştirmektedir. İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin iş sağlığı güvenliği için başucu bilgileri içeren standartları BSİ üretmektedir.

Türkiye’de 1999 yılında gerçekleştirilen 12. Avrupa Konseyi Helsinki de gerçekleşmiştir. Zirvede Avrupa Birliğine Aday Ülkelere uygulanan kriterler ortaya koyulmuş ve ülkemize sunulmuştur. İş Hayatının, insani bir şekilde yönetilmesi açısından daha güncel bir iş kanunu bizden talep edilmiştir. Böylelikle 2004 yılında 4857 sayılı İş Kanunu yayınlandı. İş Sağlığı Güvenliği Uygulamalarının bazıları 4857 sayılı kanuna bağlı olan İSG Tüzüğü ile hayatımızda yer buldu. Ancak değişen dünyaya ayak uydurabilmesi, çalışanların iş hayatındaki kayıplarını minimuma düşürebilmesi ve reel hayatta uygulamaları olan bir kanun 2012 yılında çıkarılmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu bu şekilde hayatımıza girmiş oldu.

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun Uygulamaları Nelerdir

8 geçici madde ve toplamda 38 maddeden oluşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinin tehlike sınıflarına (Yapılan işe göre) göre bazı uygulamaları zorunlu tutmuştur. Ortak zorunluluklardan bazıları, Topraklama ölçümleri ve elektrik tesisatı onay raporu, Ortam ölçümleri ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri, İş Ekipmanlarının Periyodik Bakım ve Kontrolleri, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Uygulamaları v.b.’dir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Şirketlerde Uygulanması

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan her şirket OSGB hizmeti veya bireysel İSG Hizmeti almak zorundadır. Bu hizmetlerin İsg-Katip sisteminde sözleşmeye dayandırılma zorunluluğu mevcuttur. Hizmet almak için hemen tıklayın Teklif Alın.