Osgb Hizmeti Nedir?

 • Post author:
 • Post category:OSGB

Osgb Hizmeti; iş sağlığı güvenliği konularında yetkilendirilmiş işletmelerin sunduğu hizmet biçimidir. Kurulumu ve çalışanları itibariyle iş yerlerinde var olan risklerle mücadelenin yanı sıra, iyileştirme çalışmaları yapmak osgb firmalarının görevidir.

Osgb Hizmeti İçerikleri ve Asli Görevliler

İşverene ve çalışanlara karşı sorumluluğu bulunan Osgb’ler, biri sorumlu müdür olmak üzere en az 3 kişi ile kurulmak zorundadır. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) iş yerlerine osgb hizmeti sunmaktadır.

İstanbul Osgb Hizmetleri Sunan Firmaların İçerikleri

İşletmelerin ve Kurumların İş Sağlığı Güvenliği ihtiyaçlarının tamamına hizmet sunmaya yetkili olan Osgblerin hizmet içerikleri şöyledir;

 • İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti ile İş yerinin Çalışma Ortamlarının kontrolü ve iyileştirilmesi
 • İşyeri Hekimi Hizmeti ile İş yerinin Sağlık Gözetimi ve kontrolünün sağlanması
 • Diğer Sağlık Personeli ile İş yeri sağlık çalışmalarında, işyeri hekimine destek sağlamak
 • Mesleki Eğitimlerin Takipleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışması eğitime dayalı kişilerin kontrolü
 • İlkyardım, Tahliye ve Acil Durum konularında çalışanların eğitilmesini sağlamak
 • Risk Değerlendirmesi ve Analizi süreçlerinde iş yeri risk değerlendirme ekibindeki görevlerini yerine getirmek
 • İş Sağlığı Güvenliği Kurulunda gerekli görevleri yerine getirerek kurul üyelerinin gerekli eğitimlerini sağlamak
 • Acil Durum Tatbikatları ve Yangınla mücadele konularında iş yerine destek vermek
 • Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerince verilmesini sağlamak
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanı gibi çalışanlara özel eğitimler sunmak
 • Özel politika gerektiren; engelliler, gebeler, çocuk ve genç işçiler gibi çalışanları özel olarak takip etmek ve eğitimlerini onlara özel hazırlamak
 • Ortam ölçümlerini sunmak veya dış kaynaklı firma ile iletişimi sağlayarak gerekli ölçümleri belirlemek
 • İş yeri Çalışma Talimatlarını belirlemek ve çalışanlara sunulmasını sağlamak
 • İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini planlamak veya bünyesinde yetkili çalışan varsa yaptırmak
 • Sağlık Taramaları ve kontrollerinin periyotlarını takip etmek ve yapılmasını sağlamak
 • Bağışıklama çalışmalarında iş yerine destek olmak
 • Hijyen denetimlerini sağlayarak iş yeri tertip ve düzeni konularında yardımcı olmak
 • Çalışma ortamında bulunan riskleri analiz ettikten sonra çözüm önerileri sunmak
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik risk etmenleri konusunda çalışmalar yaparak gerekli eğitim ve çalışmaları koordine etmek
 • Kişisel koruyucu donanımlar hakkında işvereni yönlendirmek ve kkd kontrollerini sağlamak
 • Düzeltici önleyici faaliyetler ile iş yerini sürekli iyileştirmek

İstanbul Osgb Hizmeti Konularında Asli Görevliler

Osgb hizmeti sunan firmalar, bünyelerinde istihdam ettikleri çalışanları İsg-katip üzerinden iş yerlerine görevlendirirler. Görevlendirilen kişiler 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununca kendilerine verilen görevleri yerine getirmektir.

Osgb Kurumlarında Asli Görevliler

İş yerlerinde İSG konularında Asli Görevliler


İşveren/İşveren Vekili: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır. Görevleri 6331 sayılı kanunun ilgili maddelerinde mevcuttur.

Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,

Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,

açıklar.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İşyerinde var olan riskler hakkında işvereni yönlendiren rehberlerdir.

İşyeri Hekimi Hizmeti

İş Sağlığı konularında çalışmalar yaparak, işe giriş ve periyodik muayeneler ve poliklinik hizmetleri sunar.

Mboil Sağlık Aracı Hizmeti

İşyerine gelerek sağlık taramalarınızı EYS OSGB Yapar.